Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākts vēl nebijis atkritumu šķirošanas sociālais eksperiments

2016-08-16

“Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sadarbībā ar SIA “Clean R” šī gada 15. augustā uzsāka vēl nebijušu sociālo eksperimentu “Atkritumu šķirošanas paraugmāja” – dzīvojamās mājas Meiju ielā 2, Rīgā, iedzīvotāji apņēmušies piedalīties atkritumu šķirošanas projektā, kurā tiek aicināti pievērsties pareizai sadzīves atkritumu šķirošanai un būtiski palielināt savas ēkas sašķiroto atkritumu apjomu.

Projekta ietvaros organizatori mājas iedzīvotājiem nodrošina bezmaksas īpaši pielāgotu inventāru atkritumu šķirošanai dzīvokļos, turklāt pie mājas uzstādīti jauni sadzīves un šķiroto atkritumu konteineri ar speciāli izveidotiem informatīvajiem plakātiem par pareizu atkritumu šķirošanu. Kā arī, uzsākot projektu, mājas iedzīvotājiem izsniegta lietderīga, viegli pārskatāma un pieejama informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, kuru iespējams ērti izvietot savos mājokļos.

Projekta mērķis ir informēt mājas iedzīvotājus un sabiedrību kopumā par sadzīves atkritumu šķirošanas iespējam, veidojot un atspoguļojot reālu piemēru vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Turklāt arī izvērtēt, vai atkritumu šķirošanu ir iespējams faktiski ieviest daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un vai, motivējot un uzstādot konkrētus, sasniedzamus šķirošanas mērķus, ir iespējams mainīt un uzlabot mājas iedzīvotāju paradumus attiecībā uz atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

RNP valdes locekle I. Bulgarina: “Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, gan samazināt ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu. Tas, vai mājas un pilsētas iedzīvotāji izvēlas šo soli spert – ir pašu iedzīvotāju izvēle. Tāpēc šī projekta ietvaros mēs motivējam iedzīvotājus uzsākt atkritumu šķirošanu savā mājā, rādot piemēru gan saviem kaimiņiem, gan citiem pilsētas iedzīvotājiem.”

SIA “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs norāda, “Piedāvājot ēku iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem sākt sadzīves atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu ēkās, mēs kā atkritumu un vides apsaimniekotājs, esam dzirdējuši visdažādākos jautājumus, argumentus un kritiku par labu vai pret šķirošanu. Šajā projektā nolēmām ņemt vērā visu pieredzi un nodrošināt iedzīvotājiem gan zināšanas un padomus, gan inventāru un uzskatāmas instrukcijas, gan motivējošas balvas, ja tiks sasniegti konkrēti rezultāti. Ceram, ka viss šis kopums liks iedzīvotājiem būt aktīviem.”

Sociālā eksperimenta atklāšanas dienā organizatori veica iedzīvotāju aptauju, lai izprastu viņu gatavību un pieredzi šķirošanā. Aptaujas rezultāti rāda, ka gandrīz visi aptaujātie ēkas iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties eksperimentā un šķirot visu tipu sadzīves atkritumus. Iedzīvotājus motivē vēlme piedalīties videi un sabiedrībai nozīmīgā aktivitātē (66,7%), kā arī samazināt izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (33,3%). Praktiskie šķēršļi šķirošanas sākšanai nebūt nav noteicošie. Iedzīvotāji atzīst, ka, lai sāktu sadzīves atkritumu šķirošanu visnepieciešamākā ir paša vēlme un lēmums, kā arī apziņa, ka visas mājas iedzīvotāji ir vienojušies un nolēmuši šo procesu sākt.

Atkritumu šķirošanas projekts uzsākts šī gada 15. augustā un norisināsies līdz pat šī gada 31. oktobrim, kad tiks apkopoti dati par sadzīves un šķiroto atkritumu daudzuma izmaiņām. Projekta norises ietvaros RNP sadarbībā ar SIA “Clean R” veiks atsevišķu sadzīves un šķiroto atkritumu uzskati, iegūstot datus par atkritumu apjoma izmaiņām, kā arī veiks iegūto datu analīzi.

Atklāšanas pasākuma norise FOTOGALERIJĀ.