Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Vairāk nekā 2200 RNP ēku finansiāli un tehniski gatavas apkures pieslēgšanai

2021-09-17

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde, skatot jautājumu par māju finanšu situāciju un parādu apjomu, apstiprināja, ka gaisa temperatūras pazemināšanās gadījumā, jau šobrīd var sākt apkures sezonu 1143 RNP pārvaldīšanā esošajām daudzīvokļu mājām. Tiek prognozēts, ka jau tuvākās nedēļas laikā apkures pieslēgšanas sarakstu papildinās vēl 1100 mājas, no kopumā vairāk nekā 2500 mājām, kas apkures pakalpojumu saņem no AS “Rīgas Siltums”. Līdz ar to lielākai daļai māju apkuri pieslēgs bez aizkavēšanās. Līdz šim neatbildēts ir palicis jautājums par aptuveni 200 salīdzinoši nelielām daudzīvokļu mājām, kurās pakalpojumu apmaksāšanas disciplīna ilgstoši ir zem 70%. 

Pēdējā gada laikā būtiski pastiprināta komunikācija ar klientiem pakalpojumu apmaksāšanas jautājumos, būtiski uzlabots darbs ar parādniekiem, vairākkārt samazinot parāda apjomu. Tomēr 200 ēkās klientu maksājumu disciplīna ir zemāka par 70% un ņemot vērā, ka AS “Rīgas Siltums” nepieslēdz apkuri mājām ar parādiem par pēdējo apkures sezonu, RNP aicina šo māju klientus nekavējoties norēķināties par AS “Rīgas Siltums” piegādātajiem pakalpojumiem, lai netiktu aizkavēta apkures pieslēgšana. Ņemot vērā, ka daļai klientu varētu būt grūtības pilnībā norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, RNP saviem klientiem piedāvā vairākas iespējas, kā risināt šo situāciju. Nevar pieļaut situāciju, kas cieš kaimiņi, kuri ir apzinīgi maksātāji.

Pirmo reizi klientiem tiek dota iespēja veikt tā saucamo avansa maksājumu, proti, daļēji vai pilnībā norēķināties par apkuri sezonas sākumā, veicot avansa maksājumu. Šādā gadījumā apkures sezonas laikā avansa maksājums tiek dzēsts, apmaksājot apkures sezonas laikā tieši avansa maksātājam piegādāto siltumenerģiju. Aicinām ņemt vērā, ka veicot šādu maksājumu – maksājuma uzdevumā jānorāda, ka tas ir avansa maksājums par apkuri. Otra iespēja ir nomaksāt uzkrāto parādu, jo AS “Rīgas siltums” apkuri nepieslēdz, ja nav veikts norēķins 100% apmērā par saņemto apkures pakalpojumu. Papildu tam mājas kopība ar vairākuma balsojumu var pieņemt lēmumu segt parādu, piemēram, no mājas uzkrājuma, nosakot, ka tiklīdz parāds tiek iekasēts, tas tiek novirzīts atpakaļ uzkrājumā. Dzīvokļu īpašnieki var pieņemt arī jebkuru citu risinājumu, kas ļautu nodrošināt apkures pieslēgšanu.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Parādu prevencijas un atgūšanas jomā “Rīgas namu pārvaldnieka” finanšu vadības un parādu piedziņas struktūrvienības pēdējā gada laikā ir paveikušas milzīgu darbu, jo gada laikā aktuālais apkures parāds ir samazināts 3,5 reizes. Vēl pirms pāris mēnešiem bijām optimistiski, ka aktuālo siltumenerģijas parādu no 2,6 miljoniem izdosies samazināt līdz 1 – 1,2 miljoniem. Šobrīd tas ir 0,7 miljonu EUR apmērā un turpina samazināties, tāpēc varam droši prognozēt, ka vairākums mūsu klientu šoruden apkuri saņems bez aizkavējuma. Par apzinīgo pakalpojumu apmaksu vēlos pateikt paldies ikvienam klientam, kurš ir ņēmis vērā rēķinu apmaksas termiņu!  Esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā laikā radīsim risinājumu arī atlikušajām 200 mājām, kurām pirmo reizi esam piedāvājuši arī apkures avansa maksājuma modeli, kas ļautu nodrošināt apkures pieslēgšanu savlaicīgi.”

Apkure pirmajām mājām pieslēgta jau 15. septembrī – šo māju pilnvarotās personas iesniedza lēmumus par apkures pieslēgšanu, tādā veidā nosakot un izvēloties sev vēlamāko apkures pieslēgšanas datumu. Negaidot apkures sezonas sākumu, to iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir pilnībā norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā un iesnieguši kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona.

RNP atgādina – gadījumos, kad radušās finansiālas grūtības, jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā. Papildu informācija pieejama, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Aktuālā informācija mājas lapā: www.ld.riga.lv.