Informācijas tālrunis: 8900

Valde un padome

Valde

Ronalds Neimanis - valdes priekšsēdētājs.
Atbildības sfēra - vadīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes darbu un uzņēmuma pamatdarbības, kā arī mērķtiecīgi paaugstināt klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti, sekmējot klientu apmierinātību.
Atbildības sfēra - vadīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes darbu un uzņēmuma pamatdarbības, kā arī mērķtiecīgi paaugstināt klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti, sekmējot klientu apmierinātību.
Darba pieredze - savas profesionālās karjeras laikā izstrādāja un realizēja VAS “Valsts nekustāmie īpašumi” vidēja termiņa stratēģiju, kā arī nodrošinājis uzņēmuma ilgtspējību un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labas prakses standartiem atbilstošu uzņēmuma pārvaldību. Piecus gadus vadījis Rīgas Stradiņu universitātes Infrastruktūras departamentu kā tā direktors, realizējot lielus investīciju projektus. Dažādos laika posmos ieņēmis VSIA “Vides investīciju fonds” priekšsēdētāja un valdes locekļa amatus. Ieņemot SIA “Rīgas nami” Īpašumu attīstības, būvniecības un apsaimniekošanas direktora amatu, pārstāvēja uzņēmuma attīstības projektu izstrādi starptautiskās nekustamo īpašumu izstādēs. Pārvaldot Rīgas domes īpašuma departamenta Administratīvās pārvaldi kā tās direktors, izveidojis pārvaldes, apvienojot un reorganizējot vairākas saimnieciskās struktūras. Pildījis arī Latvijas Republikas Veselības ministrijas ministra štata padomnieka pienākumus.
Izglītība - Latvijas Medicīnas akadēmijā ieguvis ārsta grādu. Absolvējot Rīgas starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Ieguvis arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta valdes locekļa sertifikātu.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
LinkedIn profils.
Bernhards Maļinovskis - valdes loceklis.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu procesu vadība un caurskatāmība, efektīva risku vadība, iekšējo kontroles procesu pilnveide.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu procesu vadība un caurskatāmība, efektīva risku vadība, iekšējo kontroles procesu pilnveide.
Darba pieredze - vairāk kā 20 gadu pieredze finanšu jomā, lielākoties lielu uzņēmumu kreditēšanas un finanšu virziena vadībā. Savas profesionālās karjeras laikā AS “UniCredit Banka” un AS “DNB banka” ir vadījis lielo korporatīvo klientu apkalpošanas, kreditēšanas un finanšu restrukturizācijas struktūrvienības. Pēc tam AS “LIDO” grupā padomes konsultanta, valdes locekļa un grupas finanšu direktora lomās nodrošināja būtisku grupas uzņēmumu darbības rezultātu uzlabošanu.
Izglītība - absolvējot Banku augstskolu, ieguvis profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un profesionālo maģistra grādu finansēs. Savas zināšanas finanšu plānošanā un vadībā ir padziļinājis, iegūstot starptautiski atzītu CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikātu.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
LinkedIn profils.
Elmārs Martinsons - valdes loceklis.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” attīstība, pārmaiņu vadība, stratēģijas izstrāde un ieviešana.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” attīstība, pārmaiņu vadība, stratēģijas izstrāde un ieviešana.
Darba pieredze - šobrīd ieņem nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs”, kurā pārrauga finanšu plūsmu un pārvalda nodibinājuma stratēģisko vadību, un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļa amatu. Vadījis “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un “Tenisu centrs “Lielupe””, īstenojot liela mēroga infrastruktūras attīstības projektus, kā arī bijis ilggadējs Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieks un ieņēmis virkni vadošu amatu. Ir arī lektora pieredze Juridiskajā koledžā, vadot administratīvo tiesību lekciju kursu un kursu mediācijā.
Izglītība - Policijas akadēmijā ieguvis jurista kvalifikāciju un tiesību zinātnes maģistra grādu valsts tiesību apakšnozarē. Absolvējot Latvijas Universitāti, ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
LinkedIn profils.

Padome

Ainārs Ozols - padomes priekšsēdētājs.
Darba pieredze - šobrīd ir AS “Valmieras Stikla šķiedra” padomes loceklis un SIA “Rīgas Satiksme” padomes priekšsēdētājs, kā arī SIA “AO Consilium” īpašnieks. Savas zināšanas un prasmes iepriekš uzkrājis un realizējis, esot AS “SEB banka” valdes priekšsēdētaja un izpilddirektora (CEO) amatā no 2007. līdz 2015. gadam.
Izglītība - ieguvis bakalaura grādu ekonomikā ar specializāciju starptautiskajos ekonomiskajos sakaros, pabeidzot Rīgas Tehnisko universitāti. Savas zinības pilnveidojis Latvijas Banku augstskolā, iegūstot banku speciālista sertifikātu, un Stockholm School of Economics, iegūstot uzņēmējdarbības vadības maģistra (Executive MBA) grādu.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
Mārcis Gaspažiņš - padomes priekšsēdētāja vietnieks.
Darba pieredze - ieņēmis valdes locekļa un reģiona finanšu direktora amatus “Royal Unibrew” grupas uzņēmumos (SIA “Cido Grupa”, UAB “Kalnapilio-Tauras Grupe” un OU “Royal Unibrew Eesti”). Savas zināšanas finanšu, iepirkumu un IT jomā pielietojis arī SIA ““Ventspils nafta” termināls”, ieņemot finanšu direktora amatu, un AS “Rīgas Dzirnavnieks”, ieņemot finanšu analītiķa amatu, pēc tam – finanšu direktora un valdes locekļa amatus. Savas profesionālās karjeras gaitas uzsāka Valsts ieņēmuma dienesta Projekta ieviešanas vienības pārvaldē kā Projekta koordinācijas daļas priekšnieks.
Izglītība - pabeidzot studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē, uzņēmumu vadībā ar specializāciju ražošanas vadībā. Ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu uzņēmuma un finanšu vadībā Riga Business School. Papildu zinības ieguvis Stockholm School of Economics starptautiskās līderības attīstības programmā.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
Jānis Leimanis - padomes loceklis.
Darba pieredze - ir ne tikai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes loceklis, bet ir arī VAS "Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs" padomes loceklis, kā arī ieņem arī valdes priekšsēdētāja amatu SIA “JL Index”, SIA “Market Share”, SIA “Black Stone” un SIA “Jēkabpils kokapstrāde”. Guvis visaptverošu pieredzi aktīvu pārvaldē, kā arī finanšu un vadības pakalpojumu sniegšanā. Strādājot kā konsultants, piedalījies vairāku biržā kotētu uzņēmu iegādē un to tālākā pārdošanā stratēģiskajiem investoriem, kā arī konsultējis riska kapitāla pakalpojumu sniegšanā un riska kapitāla izveidē. Ir ieņēmis vadošus amatus vairākos Latvijas uzņēmumos, tai skaitā arī bijis padomes loceklis AS “Nasdaq Riga” biržā kotētos uzņēmumos – AS “PATA Saldus”, AS “Latvijas balzams”, AS “Liepājas autobusu parks”.
Izglītība - absolvējot Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē un bakalaura grādu mehānikā. Ieguvis arī ACCA kvalifikāciju un ir viens no Baltijas Korporatīvas pārvaldības institūta biedriem.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).