Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Valde un padome

Valde

Māris Ozoliņš - valdes priekšsēdētājs.
Atbildības sfēra - vadīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pamatdarbības un attīstīt dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumus, kā arī pilnveidot digitālos risinājumus, paaugstinot, klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti. Saziņai ar Māri Ozoliņu, izmantot tiešo e-pastu ozolins@rnparvaldnieks.lv.
Atbildības sfēra - vadīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pamatdarbības un attīstīt dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumus, kā arī pilnveidot digitālos risinājumus, paaugstinot, klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti. Saziņai ar Māri Ozoliņu, izmantot tiešo e-pastu ozolins@rnparvaldnieks.lv.
Darba pieredze - Mārim Ozoliņam ir 30 gadus ilga pieredze uzņēmumu vadībā. Tai skaitā ir gan Latvijas kompānijas SIA Konts, SIA Lattelecom Technology, SIA Forta Pro, kurās Māris bija valdes priekšsēdētājs, gan arī starptautisku, biržās kotētu uzņēmumu Tieto Corporation (Somija) un Silverlake Axis (Singapūra) struktūrvienības, kurās Māris ieņēma vadošos amatus. SIA Konts (vēlāk SIA TietoEnator un SIA Tieto Latvia) izstrādāja datorprogrammas bankām, kas tika ieviestas vairāk nekā 30 pasaules valstīs. SIA “Lattelecom Technology” attīstīja piecus biznesa virzienus dažādās IKT jomās. Savukārt, staptautiskajos uzņēmumos Tieto Corporation un Silverlake Axis Māra vadībā bija struktūrvienības Latvijā, Zviedrijā, Krievijā, Ukrainā, Malaizijā, Singapūrā, Pakistānā un Slovākijā. Māris izstrādāja un īstenoja uzņēmumu produktu starptautiskās attīstības stratēģijas, veica vairākas reorganizācijas gan saistībā ar efektivitātes noturēšanu krīzes apstākļos, gan lai nodrošinātu strauju attīstību starptautiskos tirgos. Papildus tiešajiem darba pienākumiem Māris ir bijis Latvijas Informāciju un Komunikāciju Tehnoloģiju Asociācijas (LIKTA) valdes loceklis un vadījis lekcijas E-Business Solutions priekšmetā Rīgas Biznesa Skolā.
Izglītība - Māris Ozoliņš ir absolvējis Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Elektroenerģētikas fakultāti, kur ieguva inženiera diplomu, saņēmis MBA - maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Biznesa Skolā, kā arī absolvējis starptautiskā biznesa attīstības programmu IMD biznesa skolā (Šveice).
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 24.07.2023.)
LinkedIn profils.
Mārtiņš Paurs - valdes loceklis.
Atbildības sfēra - nodrošināt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu sadarbības veicināšanas vadību, izmantojot inovatīvas metodes, kā arī attīstīt uzņēmuma pakalpojuma klāstu un energoefektivitātes veicināšanas pasākumus.
Atbildības sfēra - nodrošināt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu sadarbības veicināšanas vadību, izmantojot inovatīvas metodes, kā arī attīstīt uzņēmuma pakalpojuma klāstu un energoefektivitātes veicināšanas pasākumus.
Darba pieredze - profesionālo karjeru uzsāka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, rūpējoties par Latvijas uzņēmumu eksporta iespēju paplašināšanu. Vairāk nekā 15 gadus strādājis SIA “Telia Latvija”, kurā, ar laiku uzņemoties papildus atbildību un pienākumus, kļuva par valdes locekli un komercdirektoru. Tā laikā paplašināja pakalpojumu klāstu ar datu centra, mākoņpakalpojumu un multimediju apstrādes un straumēšanas pakalpojumiem, kā arī būtiski veicinot uzņēmuma darbību eksporta tirgos.
Izglītība - pēc Banku augstskolas absolvēšanas, ieguva bakalaura grādu Uzņēmējdarbības vadībā, ko papildināja ar maģistra grādu Projektu vadībā, absolvējot Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu. Nesen, 2023. gada jūnijā, pabeidzot studijas Stockholm School of Economics in Riga, ieguva profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (Executive MBA). Studiju laikā, papildinot iegūstamo maģistra grādu, apguva zinības tādās pasaulē atzītās biznesa skolās kā Yale School of Management (ASV), The Wharton School of the University of Pennsylvania (ASV), Nanyang Technological University (Singapūra).
Pilnvaru termiņš - uz 1 gadu (no 24.07.2023.).
LinkedIn profils.
Viktors Šeršņovs - valdes loceklis.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu procesu vadība un caurskatāmība, efektīva risku vadība, iekšējo kontroles procesu pilnveide.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu procesu vadība un caurskatāmība, efektīva risku vadība, iekšējo kontroles procesu pilnveide.
Darba pieredze - vairāk kā 20 gadus strādājis banku sektorā – Norddeutsche Landesbank Vācijā, DNB banka, Danske Bank Latvijas filiāle, SEB banka. No tiem vairāk kā 10 gadi vadot banku komandas, kas apkalpo korporatīvus klientus. Specializācijas jomas – finanšu analīze, finansēšanas darījumu strukturēšana, atbalsts korporatīvajiem klientiem projektu realizācijā.
Izglītība - zinības finanšu jomā apguvis Lielbritānijā - Institute of Financial Services, ko absolvējot ieguvis bakalaura grādu Finanšu pakalpojumos, kā arī studējis Associateship of the Chartered Institute of Bankers. Savas iegūtās akadēmiskās zināšanas regulāri papildina ar dažādiem kursiem un papildu izglītību, piemēram, apgūstot CAMS (Certified Anti-Money Laundering) specialista zinības, mācoties SEB Senior Leadership Artex un DNB Baltic Leadership executive programmās.
Pilnvaru termiņš - uz 1 gadu (no 03.07.2023.).
LinkedIn profils.

Padome

Ainārs Ozols - padomes priekšsēdētājs (padomes neatkarīgais* loceklis).
Darba pieredze - šobrīd ir AS “Valmieras Stikla šķiedra” padomes loceklis un SIA “Rīgas Satiksme” padomes priekšsēdētājs, kā arī SIA “AO Consilium” īpašnieks. Savas zināšanas un prasmes iepriekš uzkrājis un realizējis, esot AS “SEB banka” valdes priekšsēdētaja un izpilddirektora (CEO) amatā no 2007. līdz 2015. gadam.
Izglītība - ieguvis bakalaura grādu ekonomikā ar specializāciju starptautiskajos ekonomiskajos sakaros, pabeidzot Rīgas Tehnisko universitāti. Savas zinības pilnveidojis Latvijas Banku augstskolā, iegūstot banku speciālista sertifikātu, un Stockholm School of Economics, iegūstot uzņēmējdarbības vadības maģistra (Executive MBA) grādu.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
* Padomes neatkarīgais loceklis
Mārcis Gaspažiņš - padomes priekšsēdētāja vietnieks (padomes neatkarīgais* loceklis).
Darba pieredze - ir ne tikai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes priekšsēdētaja vietnieks, bet ir arī SIA “Citrus Solutions” finanšu direktors, kā arī vada personāla pārvaldības un IT jomas. Agrāk ir ieņēmis finanšu direktora amatu SIA “Kriess”, valdes locekļa un reģiona finanšu direktora amatus “Royal Unibrew” grupas uzņēmumos (SIA “Cido Grupa”, UAB “Kalnapilio-Tauras Grupe” un OU “Royal Unibrew Eesti”). Savas zināšanas finanšu, iepirkumu un IT jomā pielietojis arī SIA ““Ventspils nafta” termināls”, ieņemot finanšu direktora amatu, un AS “Rīgas Dzirnavnieks”, ieņemot finanšu analītiķa amatu, pēc tam – finanšu direktora un valdes locekļa amatus. Savas profesionālās karjeras gaitas uzsāka Valsts ieņēmuma dienesta Projekta ieviešanas vienības pārvaldē kā Projekta koordinācijas daļas priekšnieks.
Izglītība - pabeidzot studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē, uzņēmumu vadībā ar specializāciju ražošanas vadībā. Ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu uzņēmuma un finanšu vadībā Riga Business School. Papildu zinības ieguvis Stockholm School of Economics starptautiskās līderības attīstības programmā.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
* Padomes neatkarīgais loceklis
Jānis Leimanis - padomes loceklis (padomes neatkarīgais* loceklis).
Darba pieredze - ir ne tikai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes loceklis, bet ir arī VAS "Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs" padomes loceklis, kā arī ieņem valdes priekšsēdētāja/ valdes locekļa amatu SIA “JL Index”, SIA “Market Share”, SIA “Black Stone”, SIA “Jēkabpils kokapstrāde” un AS “Olainfarm”. Guvis visaptverošu pieredzi aktīvu pārvaldē, kā arī finanšu un vadības pakalpojumu sniegšanā. Strādājot kā konsultants, piedalījies vairāku biržā kotētu uzņēmu iegādē un to tālākā pārdošanā stratēģiskajiem investoriem, kā arī konsultējis riska kapitāla pakalpojumu sniegšanā un riska kapitāla izveidē. Ir ieņēmis vadošus amatus vairākos Latvijas uzņēmumos, tai skaitā SIA "Clean R" valdes priekšsēdētājs, kā arī bijis padomes priekšsēdētājs/ loceklis AS “Nasdaq Riga” biržā kotētos uzņēmumos – AS “PATA Saldus”, AS “Latvijas balzams”, AS “Liepājas autobusu parks”.
Izglītība - absolvējot Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē un bakalaura grādu mehānikā. Ieguvis arī ACCA kvalifikāciju un ir viens no Baltijas Korporatīvas pārvaldības institūta biedriem.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
* Padomes neatkarīgais loceklis