Informācijas tālrunis: 8900

Valde un padome

Valde

Bernhards Maļinovskis - valdes loceklis.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu procesu vadība un caurskatāmība, efektīva risku vadība, iekšējo kontroles procesu pilnveide.
Atbildības sfēra - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu procesu vadība un caurskatāmība, efektīva risku vadība, iekšējo kontroles procesu pilnveide.
Darba pieredze - vairāk kā 20 gadu pieredze finanšu jomā, lielākoties lielu uzņēmumu kreditēšanas un finanšu virziena vadībā. Savas profesionālās karjeras laikā AS “UniCredit Banka” un AS “DNB banka” ir vadījis lielo korporatīvo klientu apkalpošanas, kreditēšanas un finanšu restrukturizācijas struktūrvienības. Pēc tam AS “LIDO” grupā padomes konsultanta, valdes locekļa un grupas finanšu direktora lomās nodrošināja būtisku grupas uzņēmumu darbības rezultātu uzlabošanu.
Izglītība - absolvējot Banku augstskolu, ieguvis profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un profesionālo maģistra grādu finansēs. Savas zināšanas finanšu plānošanā un vadībā ir padziļinājis, iegūstot starptautiski atzītu CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikātu.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
LinkedIn profils.
Laila Keisele - valdes locekle.
Atbildības sfēra - nodrošināt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu sadarbības veicināšanas vadību, izmantojot inovatīvas metodes, kā arī veicināt dzīvojamo māju atjaunošanas energoefektivitātes veicināšanas pasākumus un, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas dotās priekšrocības, attīstīt digitālos pakalpojumus.
Atbildības sfēra - nodrošināt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu sadarbības veicināšanas vadību, izmantojot inovatīvas metodes, kā arī veicināt dzīvojamo māju atjaunošanas energoefektivitātes veicināšanas pasākumus un, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas dotās priekšrocības, attīstīt digitālos pakalpojumus.
Darba pieredze - savu profesionālo karjeru uzsāka Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā kā Sanitārās robežinspekcijas Juridiskās un iekšējās kontroles vecākā inspektore, pēc tam ieņemot Kvalitātes nodrošināšanas daļas vadītājas amatu, kā laikā padarīja inspekciju par vienīgo valsts inspekciju, kas akreditēta atbilstoši inspekciju standartiem, un par pasaulē vienīgo robežinspekciju, kas šo standartu ieviesusi. Savas zināšanas un prasmes, kas palīdzēja uzlabot uzņēmumu darba drošību un kvalitāti, kā arī optimizēt darbaspēku resursus, pielietoja “ABB Baltijā”, ieņemot Baltijas kvalitātes vadītājas amatu, SIA “Palink”, ieņemot biznesa procesu attīstības vadītājas amatu, ASS “Balta”, ieņemot Pārdošanas procesu un servisa vadītājas amatu Korporatīvo klientu segmentā, “Circle K Europe” biznesa centrā kā LEAN eksperte vadījusi efektivitātes uzlabošanas projektus. “Dinex Group” Operatīvās vadītājas amatā vadījusi Latvijas ražotni (350 darbinieki). Pirms savas profesionālās karjeras turpināšanas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, bija VAS “Latvijas Pasts” Pasta tīkla departamenta direktore pārvaldot Pasta nodaļu darbību un pasta piegāžu organizāciju (2500 darbinieki), uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesus, optimizējot darbaspēka resursus, ieviešot inovatīvus risinājumus, jaunus pakalpojumus, mainot pasta tīkla darbības formātu atbilstoši klientu plūsmai un pieprasījumam, kā arī izstrādājot Pasta tīkla segmentāciju un stratēģiju. Savā profesionālās darbības laikā ir vadījusi dažādus Informāciju sistēmu ieviešanas projektus – kā SIA “Infotrust” pārstāve palīdzējusi ieviest Biznesa Inteliģences risinājumus Valsts institūcijās, konsultējusi uzņēmumus par darbības efektivitātes uzlabošanu un optimizāciju.
Izglītība - pēc Latvijas Universitātes absolvēšanas, iegūstot bakalaura grādu biznesa vadībā un ekonomikā, turpināja studijas gaitas tajā pašā augstskolā, iegūstot maģistra grādu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. Papildus studējot Rīgas Tehniskajā universitātē, ieguvusi uzņēmējdarbības vadības maģistra (MBA) grādu inovācijās un uzņēmējdarbībā, kā arī profesionālo maģistra grādu uzņēmuma iestāžu vadībā. Savas zināšanas papildinājusi ar papildu izglītību, iegūstot kvalitātes sistēmu iekšējā auditora, kvalitātes sistēmas vadītāja, vides pārvaldības sistēmas vadības, darba aizsardzības un drošības, kā arī projekta vadības sertifikātus.
Pilnvaru termiņš - uz 1 gadu (no 05.04.2022.).
LinkedIn profils.

Padome

Ainārs Ozols - padomes priekšsēdētājs.
Darba pieredze - šobrīd ir AS “Valmieras Stikla šķiedra” padomes loceklis un SIA “Rīgas Satiksme” padomes priekšsēdētājs, kā arī SIA “AO Consilium” īpašnieks. Savas zināšanas un prasmes iepriekš uzkrājis un realizējis, esot AS “SEB banka” valdes priekšsēdētaja un izpilddirektora (CEO) amatā no 2007. līdz 2015. gadam.
Izglītība - ieguvis bakalaura grādu ekonomikā ar specializāciju starptautiskajos ekonomiskajos sakaros, pabeidzot Rīgas Tehnisko universitāti. Savas zinības pilnveidojis Latvijas Banku augstskolā, iegūstot banku speciālista sertifikātu, un Stockholm School of Economics, iegūstot uzņēmējdarbības vadības maģistra (Executive MBA) grādu.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
Mārcis Gaspažiņš - padomes priekšsēdētāja vietnieks.
Darba pieredze - ir ne tikai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes priekšsēdētaja vietnieks, bet ir arī AS “Honor invest” finanšu direktors, kā arī vada personāla pārvaldības un IT jomas. Agrāk ir ieņēmis finanšu direktors direktora amatu SIA “Kriess”, valdes locekļa un reģiona finanšu direktora amatus “Royal Unibrew” grupas uzņēmumos (SIA “Cido Grupa”, UAB “Kalnapilio-Tauras Grupe” un OU “Royal Unibrew Eesti”). Savas zināšanas finanšu, iepirkumu un IT jomā pielietojis arī SIA ““Ventspils nafta” termināls”, ieņemot finanšu direktora amatu, un AS “Rīgas Dzirnavnieks”, ieņemot finanšu analītiķa amatu, pēc tam – finanšu direktora un valdes locekļa amatus. Savas profesionālās karjeras gaitas uzsāka Valsts ieņēmuma dienesta Projekta ieviešanas vienības pārvaldē kā Projekta koordinācijas daļas priekšnieks.
Izglītība - pabeidzot studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē, uzņēmumu vadībā ar specializāciju ražošanas vadībā. Ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu uzņēmuma un finanšu vadībā Riga Business School. Papildu zinības ieguvis Stockholm School of Economics starptautiskās līderības attīstības programmā.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).
Jānis Leimanis - padomes loceklis.
Darba pieredze - ir ne tikai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes loceklis, bet ir arī VAS "Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs" padomes loceklis, kā arī ieņem valdes priekšsēdētāja/ valdes locekļa amatu SIA “JL Index”, SIA “Market Share”, SIA “Black Stone”, SIA “Jēkabpils kokapstrāde” un AS “Olainfarm”. Guvis visaptverošu pieredzi aktīvu pārvaldē, kā arī finanšu un vadības pakalpojumu sniegšanā. Strādājot kā konsultants, piedalījies vairāku biržā kotētu uzņēmu iegādē un to tālākā pārdošanā stratēģiskajiem investoriem, kā arī konsultējis riska kapitāla pakalpojumu sniegšanā un riska kapitāla izveidē. Ir ieņēmis vadošus amatus vairākos Latvijas uzņēmumos, tai skaitā SIA "Clean R" valdes priekšsēdētājs, kā arī bijis padomes priekšsēdētājs/ loceklis AS “Nasdaq Riga” biržā kotētos uzņēmumos – AS “PATA Saldus”, AS “Latvijas balzams”, AS “Liepājas autobusu parks”.
Izglītība - absolvējot Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē un bakalaura grādu mehānikā. Ieguvis arī ACCA kvalifikāciju un ir viens no Baltijas Korporatīvas pārvaldības institūta biedriem.
Pilnvaru termiņš - uz 5 gadiem (no 08.09.2020.).