Informācijas tālrunis: 8900

Veiksmīgi aizvadīts pirmais šī gada izlaidums

2017-02-21

Šī gada 16. februārī notika pirmais māju pilnvaroto pārstāvju semināru cikla izlaidums šogad, kurā apliecības ieguva 33 absolventi. Pasākums norisinājās Rīgas domē ar īpašajiem viesiem, deputātiem Viktoru Paškovu un Vadimu Faļkovu.

Tā kā komunālās saimniecības aspekti bija detalizēti iztirzāti, un jautājumi no apmācāmajiem izsmelti vēl nodarbībās, izlaiduma laikā raisījās diskusijas par satiksmes organizāciju, juridiskajām konsultācijām, sabiedriskā transporta kustības plānošanu, pilsētas uzkopšanas aspektiem un pat dzelzceļa attīstību.

Atgādinām, ka apmācībās var piedalīties visi Rīgas iedzīvotāji, tomēr priekšroka tiek dota māju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlētie jeb pilnvarotie pārstāvji.

Pieteikumus var sūtīt uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi “Pieteikums māju vecāko apmācībām.”, minot vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa numuru, e-pasta adresi un vēlamo mācību valodu.

Ieskats pilnvaroto pārstāvju izlaiduma FOTOGALERIJĀ