Informācijas tālrunis: 8900

Veikti ieejas mezgla un laukuma labiekārtošanas darbi

2016-08-01

Dzīvojamā mājā Maskavas ielā veikti plaši un daudzveidīgi remontdarbi. Tika atjaunots ieejas mezgls un labiekārtots laukums. Lai nodrošinātu efektīvu konstrukciju atjaunošanu, tika demontēts vecais segums, tam sekoja smilšu un šķembu pamatnes ierīkošana, ko noklāja ar betona bruģa segumu. Neiztika arī pašu pakāpienu betonēšana, kā arī ieejas ķieģeļu sienas atjaunošana un nostiprināšana. Visbeidzot, lai nodrošinātu sienu fasādes ilgtspējīgu kalpošanu un uzlabotu vizuālo tēlu, tās tika apmestas ar cementa kaļķu javu un nokrāsotas. Ņemot vērā, ka Rīgas namu pārvaldnieks cenšas nodrošināt ērtu piekļuvi visiem māju iedzīvotājiem, tika izveidota gan uzbrauktuve ratiņkrēsliem, gan arī spēcīgas, stabilas metāla margas.

Kopējās remonta izmaksas šim projektam bija ap 7000 eiro, uzkrājums remontam veikts divus gadus un vidējais apmērs 2015. gadā bija 0,05 EUR/m².

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lvprofilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam ieejas mezgla un laukuma remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.