Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Vidējā nomas maksa par zemi zem RNP apsaimniekotajām mājām pērn bijusi 4% no īpašuma kadastrālās vērtības

2013-03-14

Veicot pārrunas ar personām, uz kurām piederošiem īpašumiem uzbūvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izdevies noslēgt izdevīgākas vienošanās un panākt, ka vidējā nomas maksa par privātīpašniekiem piederošu zemi zem dzīvojamām mājām ir 4% no zemesgabala kadastrālās vērtības,  Mājokļu un vides komitejas sēdē pastāstīja uzņēmuma valdes loceklis Dzintars Arbidāns.

No vairāk nekā 4300 namu, kurus apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”, aptuveni 1700 māju pilnībā vai daļēji atrodas uz citiem īpašniekiem piederošas zemes. Augstākā likme par šādu nomas līgumu ir 6% no zemesgabala kadastrālās vērtības.

Vidējā zemes nomas maksa par zemesgabaliem, uz kuriem atrodas “Rīgas namu pārvaldnieka” apsekotās ēkas, 2011.gadā bijusi 5%.

Saskaņā ar likumu, ja puses nevar vienoties par zemes nomas maksu, tad tā nosakāma 6% gadā no zemes kadastrālās vērtības, turklāt papildus nomas maksai vēl jākompensē arī nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Pašvaldība nevar ietekmēt kadastrālo vērtību lielumu, jo to nosaka Valsts zemes dienests.

Zemes nomas maksas lielums katrai mājai ir atkarīgs no kadastrālās vērtības, procentu likmes, piesaistītā zemes gabala lieluma un dzīvokļa lieluma. Kopējā summa starp iedzīvotājiem tiek sadalīta proporcionāli.

“Rīgas namu pārvaldnieks” šogad plāno pilnveidot zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību, lai turpmāk izvairītos no situācijām, kad par zemes nomas līgumu slēgšanu ar īpašniekiem jāmaksā dzīvojamā nama iedzīvotājiem. Arbidāns norādīja, ka viena līguma noslēgšana izmaksā teju 160 latu.