Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Vienošanās par izlīdzināto maksājumu APKUREI

2013-02-18

No šodienas, 18. februāra, klientiem, kuriem saistībā ar salīdzinoši augsto maksājumu par siltumu ir grūtības pilnībā norēķināties par pārvaldnieka sniegtajiem pakalpojumiem, tiek nodrošināta iespēja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centros noslēgt vienošanos par dalītu apkures rēķina apmaksu, 50% no rēķina pozīcijas „apkure” maksājot rēķinā noteiktajā termiņā, bet atlikušos 50% – pēc apkures sezonas beigām. Pēc vienošanās noslēgšanas klientam netiks aprēķināts līgumsods jeb nokavējuma nauda, ja klients pildīs vienošanās noteikumus. Vienošanās paredz, ka klients līdz apkures sezonas beigām maksā pusi no rēķina pozīcijas „apkure”, bet atlikušo summu pārvaldnieks sadala 4 vienādās daļās un iekļauj rēķinos no jūnija līdz septembrim. Pilna apkures rēķina summa klientam jāsedz līdz š.g. 30. septembrim.

Iespēja vienoties par atlikto maksājumu 50% apmērā no rēķina par apkuri būs pieejama klientiem – fiziskajām personām, kurām ir noslēgts pārvaldīšanas līgums ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un kuru kopējais parāds nepārsniedz 200,- latus. Šajā summā netiek ierēķināti parādi, par kuriem ir noslēgts izlīgums un klients pilda panākto vienošanos par parāda atmaksu.

Lai noslēgtu vienošanos par atlikto apkures maksājumu, klients var vērsties jebkurā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus. Klientu apkalpošanas speciālists pārbaudīs, vai klientam ir noslēgts īres līgums vai pārvaldīšanas līgums. Ja šāda līguma nebūs, klientam tiks piedāvāts to noslēgt. Savukārt, pārvaldīšanas līguma noslēgšanai būs nepieciešams uzrādīt īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus (zemesgrāmatu, mantojuma apliecību, Valsts zemes dienesta apliecību). Vienošanos par atlikto apkures maksājumu nebūs iespējams noslēgt klientiem, kuriem nebūs spēkā esoša pārvaldīšanas līguma. Jāatzīmē, ka vēsturiskajos namu pārvalžu apsaimniekošanas līgumos bija iekļauts līgumsods līdz 0,5% no kavētā maksājuma dienā, savukārt SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanas līgumā šī likme noteikta 0,1% apmērā.

Iespēja noslēgt vienošanos, paredzot atlikto maksājumu 50% apmērā no rēķina par apkuri, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem tiks nodrošināta no 18.februāra līdz apkures sezonas beigām. Parāda apjoms tiks ņemts atbilstoši pārvaldnieka uzskaitei – parāds kopā ar līgumsodu vai nokavējuma naudu, neskaitot tā mēneša rēķinu, kurā tiek noslēgta vienošanās un kura apmaksas termiņš vēl nav iestājies.