Informācijas tālrunis: 8900

Virtuālais asistents Juris

2023. gada 13. martā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) komandai pievienojās virtuālais asistents – Juris. Viņš ir pirmais namu apsaimniekošanas nozares virtuālais asistents! Viņš ne tikai atbild uz jautājumiem, bet ir arī pirmais virtuālais asistents, kurš reģistrē pieteikumus un pieņem iesniegumus.

 

Juris latviešu valodā rakstiski sniedz atbildes – šobrīd uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Viņš ir apguvis pamatzināšanas par šādām tēmām – dokumentu iesniegšanu, atkritumu utilizēšanu un šķirošanu, dzīvojamās mājas atjaunošanu, ūdens patēriņu, autostāvvietu ierīkošanu un transportlīdzekļu novietošanas atļaujām, tikšanos pie speciālista, apkuri un vēl citām pamattēmām. Komunikācijā Juris izmanto saprotamu un vienkāršu, tajā pašā laikā lietišķu komunikācijas stilu. Virtuālais asistents pakāpeniski apgūst informāciju arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar namu apsaimniekošanu. Katrs uzdotais jautājums palīdz Jurim mācīties, jo tikai virtuālā asistenta lietošana veicina atbilžu daudzveidību. Savu vērtējumu un ieteikumus Jura pilnveidošanai varat sūtīt uz e-pasta adresi virtualais.asistents@rnparvaldnieks.lv.

 

Juris jebkurā diennakts laikā būs sastopams RNP tīmekļvietnē rnparvaldnieks.lv, vortālā e-parvaldnieks.lv un RNP Facebook lapā, lai atbildētu uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem. Taču individuālus un sarežģītus jautājumus veiksmīgāk spēs atrisināt pieredzējušākie RNP speciālisti, kuri joprojām pieejami: