Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 207, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 1.martā Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bauskas 207” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 473 378,36 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 207, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Bauskas ielā 207, Rīgā  ir nodota ekspluatācijā 1980.gadā. 9-stāvu dzīvojamā ēkā (standarta 602.sērija) ir 71 dzīvokļu īpašums. Kopējā platība 4512.11m², kopējā dzīvokļu platība – 3929.3m².

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 946 756,74 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti darbi:

 • kāpņu telpu kosmētiskais remonts
 • fasādes siltināšana / atjaunošana
 • pamatu un cokola siltināšana
 • pagraba pārseguma un sienu (uz dzīvokļiem) siltināšana, elektroinstalācijas sakārtošana, gaismekļu nomaiņa
 • bēniņu siltināšana
 • jumta seguma atjaunošana
 • logu nomaiņa dzīvokļos, kāpņu telpās, pagraba un bēniņu telpās, ārdurvju maiņa
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
 • apkures sistēmas atjaunošana, alokatoru montāža
 • ēkas ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana
 • zibens aizsardzības atjaunošana

Darbus plānots veikt 2022.gada būvniecības sezonā. 2022.gada 7.aprīlī uzsākti būvdarbi. Saskaņā ar 2022.gada 18.martā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “LVS Building”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 390 dienas, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 881 357,08, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bauskas 207”
 • Projektētājs: SIA “JaunRīga ECO”
 • Būvuzņēmējs: SIA “LVS Building”
 • Autoruzraugs: SIA “JaunRīga ECO”
 • Būvuzraugs: SIA “ZK Pils”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu (kopējo) 89.34 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 96.37 CO2 ekv.T./gadā