Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Vidrižu ielā 4, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidrižu ielā 4 dzīvokļu īpašnieku kopība 2016.gadā pieņēma lēmumu par dalību Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā, ko īsteno Attīstības finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Dzīvokļu īpašnieki pilnvaroja Biedrību “Vidrižu 4” veikt projekta īstenošanu.

Ēka Vidrižu ielā 4, sākotnēji celta piecos stāvos, šobrīd ir 10 stāvu dzīvojamā ēka ar 140 dzīvokļu īpašumiem. Apbūves laukums – 1 717.1 m2, kopējā būves platība – 12 229.2 m2. Ēka ir veidota no ķieģeļa nesošām sienām, paneļiem, dzelzsbetona pārseguma un paneļu plakanā jumta. Kopš ēka ir nodota ekspluatācijā, tajā  nav veikts kapitālais remonts.

  • Būvuzņēmējs: SIA “PRO DEV”
  • Projektētājs: SIA “4E”
  • Autoruzraugs: SIA “SILTIE NAMI”
  • Būvuzraugs: SIA “ZK PILS”
  • Finansētājs: AS “CITADELE BANKA”

Projekta ietvaros veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei = 58.85 kWh/m2gadā jeb 55.21%
  • CO2 izmešu samazinājums = 36.65%