Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Zemgaļu ielā 23A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

 

2022.gada 28.jūlijā dzīvokļu īpašnieku biedrība “Zemgaļu 23A” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 248 126.95  no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgaļu ielā 23A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Zemgaļu ielā 23A ir nodota ekspluatācijā 1961. gadā. 3-stāvu dzīvojamā mājā ir 24 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 1156.72 m2, kopējā dzīvokļu platība 1098.30 m2.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 500912.41, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pamatu un cokola siltināšana
 • Pagraba pārseguma siltināšana
 • Bēniņu siltināšana
 • Jumta konstrukciju atjaunošana un seguma nomaiņa
 • Ēkas ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana
 • Lokālo ventilācijas agregātu uzstādīšana

Darbus plānots veikt 2022. – 2023. gada būvniecības sezonā. 2022.gada 26.jūlijā parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 21. jūnijā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Revohaus”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 40 kalendārās nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 462 950.84, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Zemgaļu 23A”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Revohaus”
 • Būvuzraugs: SIA “PRB Plus”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 87.72 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 24.63 CO2 ekv.T./gadā