Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Iesniegumu veidlapas

IESNIEGUMS PAR IZZIŅAS PAR MAKSĀJUMU SAISTĪBU IZPILDI SAGATAVOŠANU:

 

IESNIEGUMS PAR NAUDAS LĪDZEKĻU ATMAKSU:

 

IESNIEGUMS PAR VEIKTĀ MAKSĀJUMA PIESAISTI:

 

PAR AUTOMAŠĪNU NOVIETOŠANU:

 

PAR DRUKĀTĀ RĒĶINA SAŅEMŠANU:

 

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA NOSLĒGŠANU/GROZĪŠANU:

PAR BĒRNA IEKĻAUŠANU ĪRES LĪGUMĀ:

 

IESNIEGUMS PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PILNVAROTĀS PERSONAS APLIECĪBAS IZGATAVOŠANU:

 

PAR VIENOŠANĀS/IZLĪGUMA NOSLĒGŠANU:

PAR LABPRĀTĪGU PARĀDA APMAKSU:

PAR VIENOŠANĀS NOSLĒGŠANU PAR SPĒKĀ STĀJUŠOS TIESAS NOLĒMUMU IZPILDI:

 

IESNIEGUMS PAR SILDELEMENTA (RADIATORA) NOMAIŅU UN/VAI APKURES SISTĒMAS IZTUKŠOŠANU (darbu veikšanas periods no 15.05 līdz 25.08.):

 

IESNIEGUMS PAR SILDELEMENTA (DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA) NOMAIŅU UN/VAI KARSTĀ ŪDENS STĀVVADA IZTUKŠOŠANU:

 

PAR IZKĻAUŠANU NO ĪRES LĪGUMA:

 

PAR PROMBŪTNI:

 

IESNIEGUMS PAR PROMBŪTNI, KAS ILGĀKA PAR TRĪS MĒNEŠIEM, UN ŪDENS PADEVES ATSLĒGŠANU – PIESLĒGŠANU DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM: