Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ikviens kopības lēmums ir svarīgs!

2014-11-14

Aicinām ikvienu klientu iesaistīties savas mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanā par komunālo maksājumu norēķinu kārtību.
Klientu ērtībām piedāvājam dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola paraugu, kā arī tā skaidrojumu, lai atvieglotu kopības lēmuma noformēšanas un iesniegšanas procesu.

Atgādinām, ka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumi sniedz iespēju dzīvojamās mājas kopīpašniekiem, proti, dzīvokļu īpašniekiem slēgt pakalpojuma saņemšanas līgumu tieši ar pakalpojuma sniedzēju, saņemot ikmēneša rēķinus, piemēram, par apkuri vai ūdeni tieši no pakalpojuma sniedzēja.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola PARAUGS un PARAUGA SKAIDROJUMS.

Katrs pakalpojuma sniedzējs ir noteicis ikmēneša rēķinu sagatavošanas izmaksas, pamatojoties uz uzņēmuma iekšējiem aprēķiniem, pieļaujot arī sniegtā pakalpojuma izmaksu paaugstināšanos, ko ietekmē dažādi faktori, piemēram, klientu skaits, kuri izvēlēsies ieviest tiešo norēķinu kārtību. Papildus informāciju par katra uzņēmuma aprēķinātajām rēķina sagatavošanas izmaksām var saņemt pie noteiktā pakalpojuma sniedzēja.

Svarīgi atcerēties, ka tad, ja tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums „PAR” tiešo norēķinu ieviešanu:

  • noteiktā pakalpojuma sniedzējs nosūtīs atsevišķu ikmēneša rēķinu katram klientam, ieviešot papildus maksu* par katra rēķina sagatavošanu;
  • par katra atsevišķā ikmēneša rēķina apmaksu var tikt aprēķināta arī komisijas maksa;
  • dzīvokļu īpašnieku kopībai būs jāpieņem lēmums, kā turpmāk tiks veikts aprēķins par mājai sniegto/piegādāto pakalpojumu.

Lēmums „PAR” vai „PRET” tiešo norēķinu ieviešanu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu, t. i., vismaz 50 % + 1 balss. Pieņemtā lēmuma protokols ar pielikumiem (piem., pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija) jāiesniedz RNP Klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta pa pastu uz adresi: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048. Vēlamais lēmuma protokola iesniegšanas termiņš – š.g. 30. novembris.

Papildus informācija par tiešajiem norēķiniem pieejama zvanot uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900**, klātienē – Klientu apkalpošanas centros, kā arī elektroniski Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā.

Saistītie raksti:

Pieejams arī šī raksta Tulkojums krievu valodā.

* Viena rēķina sagatavošanas izmaksas var svārstīties 3.50 eiro apmērā.

** Vienotais informatīvais tālrunis 8900 ir standarta tālruņa numurs – zvans tiek veikts uz stacionāru tālruņa numuru. Maksu par zvanu nosaka zvanītāja operators/izvēlētais tarifa plāns.