Informācijas tālrunis: 8900

No 1. marta mainās ūdenssaimniecības tarifs

2024-01-29

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē 25. janvārī akceptēts SIA “Rīgas ūdens” (RŪ) iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts. Jaunais tarifs stāsies spēkā no 1. marta un paredz esošā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa paaugstināšanu kopumā par aptuveni 2% jeb 4 centiem par kubikmetru.

Par ūdensapgādes pakalpojumiem no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. maijam būs jāmaksā 1,17 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,97 eiro par kubikmetru (bez PVN) apmērā. Šobrīd spēkā esošais tarifs ir attiecīgi  ir 1,16 eiro ūdensapgādei un 0,94 eiro kanalizācijai par kubikmetru (bez PVN).

RŪ tarifu izmaiņas lielākoties saistītas ar 2022. un 2023. gados veiktajām investīcijām, kas ļāva nodrošināt rīdziniekiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Izmaiņas citās tarifu pozīcijās nav veiktas.

Šādas tarifa korekcijas tiek veiktas saskaņā ar SPRK apstiprinātajiem grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, lai varētu savlaicīgi pārskatīt tarifus atbilstoši aktuālajām izmaksām un veiktajām investīcijām. Grozījumos iestrādāts risinājums, kas ļauj nodrošināt operatīvu tarifu pārskatīšanu, iekļaujot faktiskās kapitāla izmaksas.

 

Informāciju par to kā veidojas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi skatīt šeit. 

 

Informāciju sagatavoja un publicēts 2024. gada 25. janvārī: SIA “Rīgas ūdens”, “Apstiprināts koriģētais ūdenssaimniecības tarifs – pieaugums 2%”