Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ēkas Pētersalas ielā 2, Rīgā, daļas saglabāšanas darbi

Dzīvojamās mājas Pētersalas ielā 2, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2021. gada 2. februārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021. gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

Ēka Pētersalas ielā 2, Rīgā, būvēta 20. gs. sākumā kā piecstāvu mūra īres nams ar veikalu.

Šobrīd ēka atrodas UNESCO pasaules kultūras mantojuma objekta Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Lai gan pati ēka nav iekļauta arhitektūras pieminekļu sarakstā, tā tomēr uzskatāma par ievērojamu kultūras mantojumu, jo ēkas arhitektoniski bagātīgās fasādes saglabājušās bez būtiskiem pārveidojumiem.

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas ieejas mezgla, ieejas mezgla fasādes un balkonu vienkāršotā atjaunošana.

  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA “I.PROJEKTS”
  • Būvuzraugs: SIA “BRIGĀDE 88”
  • Būvuzņēmējs: SIA “PERFEKT BŪVE”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta īstenošana: 10.05. 2021. – 20.10.2021.

Projekta kopējās izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas, – 12 753 EUR, t.sk. PVN.

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 4 038 EUR.

Ēka Pētersalas ielā 2, Rīgā, pirms atjaunošanas darbiem

Ēka Pētersalas ielā 2, Rīgā, pirms atjaunošanas darbiem

Ēka Pētersalas ielā 2, Rīgā pēc atjaunošanas darbiem, 2021.gada novembrī

Ēka Pētersalas ielā 2, Rīgā pēc atjaunošanas darbiem, 2021.gada novembrī