Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP topošajiem klientiem piedāvā apsaimniekošanas izmaksas aprēķināt ar īpašu kalkulatoru

2024-05-15

Tā kā arvien vairāk rīdzinieku interesējas par iespēju sava nama apsaimniekošanu uzticēt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, uzņēmums savā tīmekļvietnē ir izveidojis īpašu kalkulatoru, kas topošajiem klientiem palīdzētu izvērtēt un saprast sagaidāmās apsaimniekošanas izmaksas. Iedzīvotāji var pieteikties arī video konsultācijai.

RNP valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš: “Redzam, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk uzņemas rūpes par savu kopīpašumu – daudzdzīvokļu ēkām. Jaunajiem klientiem, kas meklē labu pārvaldnieku un vēršas pie mums, vēlamies jau no pašiem pirmajiem soļiem piedāvāt atklātu, ērtu un mūsdienīgu sadarbību. Tāpēc tapis šis kalkulators.”

Jaunais kalkulators un pieteikšanās forma video konsultācijai pieejama RNP tīmekļvietnē: https://rnparvaldnieks.lv/jaunajiem-klientiem/

Ko ietver apsaimniekošanas maksa

Ikdienas apsaimniekošanas maksa ietver ēkas un tās teritorijas uzkopšanu, ēkas iekārtu un komunikāciju tehnisko apkopi, kā arī visu komunālo pakalpojumu – ūdens, siltuma, atkritumu izvešanu un citu darbu – organizēšanu, arī sagatavojot un iedzīvotājiem piegādājot šo pakalpojumu sniedzēju rēķinus.

Pārvaldnieks organizē arī mājas līdzekļu uzkrājuma veidošanu, no kuriem māja var veikt remontdarbus un dažādus uzlabojumus. Tāpat pārvaldnieks saviem klientiem palīdz apzināt un plānot nepieciešamos darbus, kā arī pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus.

Labs pārvaldnieks var nodrošināt arī ēkas ilgtermiņa atjaunošanai nepieciešamo atbalstu. Saviem klientiem RNP var palīdzēt veikt pilnīgu mājas renovāciju, piesaistot ALTUM līdzfinansējumu, vai palīdzēt dzīvokļu īpašniekiem meklēt finansēšanas iespējas lielākiem darbiem, kuru izmaksas pārsniedz mājas uzkrājumu, piemēram, jaunu liftu izbūvei.

Svarīgs apsvērums – mājas līdzekļu drošība

Uzsākot sadarbību ar namu apsaimniekotāju, iedzīvotāji tam uztic savas ēkas finanšu līdzekļus.

RNP katras ēkas naudas līdzekļu uzskaiti veic atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SFPS). Iedzīvotāju maksājumi par siltumu, ūdeni, atkritumu apsaimniekošanu un citiem pakalpojumiem nekavējoties tiek pārskatīti pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt līdzekļus, ko iedzīvotāji uzkrāj lielākiem remontdarbiem un ēkas uzlabojumiem, RNP glabā termiņnoguldījumos Valsts kasē, kā arī dalīti vairākās no Latvijā lielākajam komercbankām, tādējādi garantējot to maksimālu drošību.

Kā daudzdzīvokļu māja var lemt par apsaimniekotāja maiņu

Līdzīgi kā citus mājai būtiskus lēmumus, piemēram, par lielākiem remontdarbiem vai renovāciju, dzīvokļu īpašnieki var pieņemt ar balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka par apsaimniekotāja maiņu jānobalso vismaz 50 % +1 dzīvokļu īpašniekam. Lēmums jāfiksē iedzīvotāju sapulces protokolā.