Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP iegūst apliecinājumu par atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai

2022-06-30

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību balvai, eksperti izjautāja balvas pretendentus par paveikto dažādās ilgtspējas jomās. Tāpat tika analizēti gan uzņēmuma sniegtie dati, gan publiski pieejamā informācija par šo uzņēmumu attieksmi pret darbiniekiem un klientiem, to ieguldījumi nozares un valsts attīstībā, kā arī nākotnes plāni ilgtspējas jomā. Novērtējuma mērķis ir veicināt uzņēmumu izaugsmi.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu. Tieši šīs organizācijas spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju! Jāpiebilst, ka, līdzīgi kā sportā, arī Ilgtspējas indeksā sasniegt augstākās virsotnes nav vienkārši, ko apliecina gan dalībuzņēmumu atsauksmes, gan statistika. Taču tas nav neiespējami. Svarīga ir motivācija. Un nenāk par ļaunu zināt arī atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem, kā arī iepriekšējo gadu novērtējuma dalībnieku pieredzi.

Ar katru gadu  valsts un pašvaldību iestāžu skaits Ilgtspējas indeksa novērtējuma dalībnieku rindās strauji palielinās, jo ilgtspējīga sabiedrības un valsts attīstība ir saistīta ar izaicinājumiem, kuru pārvarēšana ir ļoti lielā mērā ir atkarīga no biznesa un valsts sektora sadarbības kvalitātes.

 

Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) tika dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību, paaugstinot tās izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību, kā arī sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību.