Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Stabu iela 71

Dzīvojamās mājas Stabu ielā 71, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2021.gada 11.janvārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021.gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

Ēka Stabu ielā 71, Rīgā, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs daļa un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (RVC) daļa.

Ēkai ir ķieģeļu mūra ārsienas un nesošās iekšējās sienas. Ēkas ielas fasāde ir apdarināta ar  fasādes apmetumu un uz tās ir dažādi arhitektoniskie elementi – Sandriki virs logiem, Festoni zem logiem un Cilņi starp logiem. Pagalma fasāde ir apdarināta ar fasādes apmetumu. Ēkai ir vienojošu izmēru un formas logi galvenajā ielas fasādē, ko papildina balkoni ar metāla margām pagalma fasādē.

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
  • Būvuzraugs: SIA “ROGA M”
  • Būvuzņēmējs: SIA “D-LUKS BŪVE”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas, – 48 120,22 EUR, t.sk. PVN.

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 18 583,54 EUR.

Ēka pirms atjaunošanas darbiem:

 

Ēka pēc darbu veikšanas: