Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Māju finanšu pārskati par 2016.gadu jau ir pieejami!

2017-04-20

Ikviens dzīvokļa īpašnieks no 2017.gada 20.aprīļa var iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2016.gadu gan elektroniski – dzīvokļu īpašniekam autorizējoties vortālā www.e-parvaldnieks.lv, gan arī klātienē – uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centros visā Rīgas pilsētā.

Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārskatā par iepriekšējo gadu norādīta svarīga informācija, gan saņemto maksājumu un izlietoto finanšu līdzekļu (ieņēmumu un izdevumu) kopsumma, gan arī sadalījums pa pozīcijām – kāds ir mājas finanšu līdzekļu atlikums, kā arī kāds ir mājas dzīvokļu īpašnieku parāds u.tml. Klientu ērtībām ikgadējos pārskatos ir norādīts arī faktiskais finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem remontdarbiem.

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības par mājas pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo gadu, aicinām vērsties klātienē – RNP klientu apkalpošanas centros, vai elektroniski – nosūtot e-iesniegumu ar e-parakstu uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.