Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzņēmums

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir dibināta 2010. gada 29. decembrī un pašlaik ir klientu un arī speciālistu ziņā lielākais un pieredzes bagātākais dzīvojamo namu pārvaldnieks Baltijā. Kopsummā uzņēmums apkalpo ap 160 000 klientu un tā pārvaldīšanā ir ap 3 700 dzīvojamo māju ar kopējo apsaimniekojamo platību gandrīz 7,5 milj. kvadrātmetru.

Misija

Uzlabot dzīves kvalitāti ikvienam uzņēmuma apsaimniekošanā esošas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotajām, nodrošinot augstākā līmeņa apkalpošanu un palielināt klientiem piederošā īpašuma vērtību, sniedzot kvalitatīvus un caurskatāmus māju pārvaldīšanas pakalpojumus.

Vīzija

Labi pārvaldīts, paredzams un klientu atzīts uzņēmums, kas saglabā un vairo pārvaldīto māju vērtību, uzrāda stabilus finanšu rezultātus ar pieaugošu tendenci un ilgtermiņā ir pievilcīgs privātā kapitāla piesaistei.

Vērtības

  • Atbildība – augstas kvalitātes pakalpojumi un labas reputācijas uzturēšana
  • Kompetence – uz izcilu rezultātu orientēta komanda, kura apveltīta ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un darba pieredzi
  • Attīstība – apgūt, ieviest un izmantot jaunas zināšanas, tehnoloģijas un inovācijas
  • Cieņa un sadarbība – profesionāla un atsaucīga saziņa ar klientiem un darbiniekiem

Īpašuma struktūra

  • 100% SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kapitāldaļu pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Rīgas domes izpilddirektors.
  • uzņēmumam nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Darbības un komercdarbības veidi

Saskaņā ar statūtiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir noteikti divi pamatkomercdarbības veidi (NACE klasifikators):

  • sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
  • nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)

Statūti un deleģējums

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” statūti

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgums

Pilnvarojuma līgums par dzīvojamo telpu īres un neapdzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu un to administrēšanu

Iznomājamo neapdzīvojamo telpu saraksts un aktīvās nomas

Struktūra

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra