Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām iepazīties ar mājas pārvaldīšanas tāmēm 2020. gadam!

2019-10-23

No šā gada 15. oktobra visiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientiem ir pieejams savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkums 2020. gadam. Aicinām visus uzņēmuma klientus izvēlēties sev ērtāko tāmes saņemšanas veidu un detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan par remontdarbu prioritāro secību. Tāmes pieejamas e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī visos RNP Klientu apkalpošanas centros.

“Pēdējos divos gados esam veikuši apjomīgu ikdienas saziņas darbu ar tūkstošiem dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinot viņiem iespēju kopīgā balsojumā ar citiem īpašniekiem efektīvi piedalīties māju atjaunošanas programmā. Balsojums par savas ēkas atjaunošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu un kompleksu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, šajā periodā ir saņemts no 148 mājām. Tā kā skaidrības par potenciālajām valsts atbalsta programmām ēku atjaunošanai nākamo gadu periodam nav un nav paredzams masveidīgs kompleksi atjaunojamo ēku skaits, īpaši būtiski ir pievērst uzmanību tāmes pielikumā esošajam dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumam – tajā norādīti remontdarbi, kam apsaimniekošanas maksas ietvaros tiek veidots uzkrājums, kā arī tiek piedāvāti remontdarbi nākamajiem gadiem. Ja tajos nav norādīts kāds, pēc īpašnieku viedokļa, aktuāls remonts vai tam nav norādīts uzkrājuma veidošanas periods, dzīvokļu īpašniekiem jālemj par nepieciešamo remontdarbu un tā uzkrājuma veidošanas sākšanu,” norāda RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs.

Līdzīgi kā aizvadītajos gados, ekonomikas izaugsmes, algu kāpumu un citu izmaksu pieauguma apstākļos RNP izskatījis visas iespējas mazināt šo faktoru ietekmi uz pārvaldīšanas maksu. Plānojot remontdarbus nākamajiem periodiem, plānotās izmaksas ir skrupulozi skatītas dzīvojamajai mājai plānoto remonta darbu apjomam. Šāds izmaksu plānošanas princips ļāvis samazināt pārvaldīšanas maksā iekļaujamās izmaksas par remontu darbu plānošanu un organizēšanu vairāk nekā 55% klientiem, savukārt kopumā 15% klientu, esam spējuši pārvaldīšanas maksu samazināt vai saglabāt to 2019. gada līmenī.

Katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams RNP līdz 2019. gada 26. novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu (26.11.2019. pasta zīmogs).

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.