Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām informēt par atkritumu izvešanas kvalitāti

2020-06-02

Ņemot vērā izmaiņas atkritumu izvešanā, kas saistītas ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” rezultātiem, aicinām pievērst uzmanību atkritumu izvešanas kvalitātei un nepilnību gadījumā nekavējoties informēt mūs, saziņai izmantojot e-pastu atkritumi@rnparvaldnieks.lv.

Mainoties sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma sniedzējam, sākumposmā var būt nepilnības. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izmanto uzņēmuma darbinieku sniegto informāciju, tomēr operatīvāk to var sniegt mūsu klienti, kas ļaus efektīvāk pilnveidot atkritumu izvešanas pakalpojumu. Lai tās ātri un efektīvi novērstu, komunicējot ar pakalpojumu sniedzēju, nepieciešama izsmeļoša informācija par nepilnībām. Aicinām mūsu klientus nekavējoties informēt par savlaicīgi neizvestiem atkritumiem vai citām nepilnībām, iespēju robežās pievienojot arī fotogrāfijas.

Jau informējām, ka sadzīves atkritumu konteineri var mainīties, taču to kopējais tilpums uz dzīvojamo māju paliks praktiski nemainīgs. Ja konteineri ir marķēti, tos drīkst lietot tikai konkrētās dzīvojamās mājas iedzīvotāji. Savukārt, runājot par lielgabarīta atkritumiem, atgādinām, ka katram dzīvokļa īpašniekam jābūt atbildīgam un pašam jāveic to utilizēšana, citādi šīs izmaksas par utilizāciju tiks attiecinātas uz visu dzīvojamo māju.