Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Aizvadīta kārtējā tikšanās ar māju pilnvarotajiem pārstāvjiem!

2015-12-02

Š.g. 30. novembrī “Rīgas namu pārvaldnieks” konferenču zālē, noritēja tikšanās ar māju pilnvarotajiem pārstāvjiem.

Pasākuma laikā RNP valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi sniedza informāciju un atbildēja uz pilnvaroto personu jeb māju vecāko jautājumiem. Tika apskatītas dažādas tēmas, galvenokārt, tika runāts par remontdarbiem, to izpildes kārtību un kvalitāti. Pasākuma dalībniekus interesēja, kādas ir pilnvaroto personu tiesības un pienākumi, kāda ir lietvedības kārtība. Interesēja arī dažādi pārvaldīšanas un apsaimniekošanas finanšu jautājumi – kā veidot uzkrājumu savai mājai, kādas ir mājas finanšu informācijas ātras ieguves iespējas. Tika runāts arī par praktiskiem aspektiem, piemēram, kā nozāģēt kokus, kā palielināt atkritumu konteineru laukumu, kā ieviest jeb uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus, kā arī par jaunajiem pakalpojumiem – kāpņu telpu maksas remontu, uzkopšanas brigādēm u.c.

Pasākuma dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, apsprieda aktuālas tēmas un ar interesi uzklausīja RNP pārstāvju sniegtās atbildes un skaidrojumus. Atgādināsim, ka ir iespējams pieteikties RNP organizētajās māju pilnvaroto pārstāvju apmācībās, kur visas minētās un citas aktuālās tēmas tiek izskatītas semināra veidā, piesaistot pārstāvjus arī no citiem vadošiem uzņēmumiem.

Ieskats pasākuma FOTOGALERIJĀ.

Papildus informācija par apmācībām saistītajos rakstos:

Pašvaldība organizēs apmācības māju vecākajiem

Uzsāktas bezmakas apmācības par māju pārvaldīšanu

Šogad pirmā māju vecāko grupa sekmīgi pabeidz mācības