Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Amatā stājas RNP pagaidu valdes locekle

2022-03-15

Ar rezultātu noslēgusies SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pagaidu valdes locekļa atlase. Lai piesaistītu augsti kvalificētu un profesionālu amata kandidātu, tika organizēts konkurss, kurā pieteicās daudzi konkurētspējīgi kandidāti. Šobrīd konkurss ir noslēdzies un pagaidu valdes locekļa amatam izvēlēta Laila Keisele.

 

Atgādinām, ka amata vieta bija vakanta kopš brīža, kad padome nepietiekami efektīvas darbības dēļ atsauca vienu no RNP valdes locekļiem – Elmāru Martinsonu.

 

RNP Padomes priekšsēdētājs Ainārs Ozols: “Padomes mērķis ir tuvāko divu gadu laikā transformēt RNP kā efektīvu, atvērtu un ļoti labi organizētu uzņēmumu, kas spēj piedāvāt augstas kvalitātes nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu ikvienam interesentam. Viens no mērķiem ir sakārtot uzņēmumu līdz tādam organizatoriskajam līmenim, lai tas kvalificētos kotēšanai biržā. Lailas Keiseles profesionālā kvalifikācija – gan līdzšinējā darba pieredze, gan izglītība, atbilst izvirzītajiem uzdevumiem. Pirmkārt, strauji paaugstināt RNP pakalpojuma kvalitāti un otrkārt, veidot efektīvāku saziņu ar klientiem.”

 

“RNP ir liels apsaimniekošanas uzņēmums ar daudzšķautnainu pakalpojuma grozu, jo aptver ne tikai īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu saņemšanā iedzīvotājiem, bet arī kā starpnieks ir iesaistīts citu ikdienā svarīgu pakalpojumu, piemēram, siltumenerģijas, ūdens un kanalizācijas, koplietošanas elektrības un citu pakalpojumu piegādē. Analizējot līdzšinējo RNP darbību, ir skaidrs, ka nepieciešams uzlabot gan pakalpojumu pārvaldīšanu, gan saziņu ar klientiem, nodrošinot tiem visaptverošu informāciju par viņu īpašuma pārvaldīšanu”, pauda Laila Keisele.

 

RNP pagaidu valdes locekle Laila Keisele darbu RNP sāks šā gada 5. aprīlī.