Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Apstiprināta jauna atbalsta programma ēku atjaunošanai!

2016-03-22

Ministru kabinets šī gada 15. marta sēdē apstiprināja jaunu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Programmas mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros līdz 2023. gadam plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu.

Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum). Projektu pieņemšanu programmā plānots uzsākt 2016. gada jūlijā, taču jau no šā gada 18. aprīļa Altum uzsāks bezmaksas konsultāciju sniegšanu par programmas nosacījumiem un atbalsta saņemšanas iespējām.

Atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejams vairākos veidos – kā grants (neatmaksājamais finansiālais atbalsts); aizdevuma garantijas; Altum aizdevums; kā arī tehniskās konsultācijas projektu sagatavošanai un īstenošanai.

Atbalstu varēs saņemt, ja atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdi izpildās visi sekojošie nosacījumi:

  1. Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā) vai 20% domājamo daļu no kopīpašuma (nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā)*;
  2. Daudzdzīvokļu mājas nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās platības (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības);
  3. Daudzdzīvokļu mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.

Programmas īstenošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

Soļi atbalsta saņemšanai: http://www.altum.lv/upload/DME/DME_Iesniegsana_infografiks23031.pdf.

“Rīgas namu pārvaldnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus lemt par savas mājas atjaunošanu.

Lai jau tuvākajā nākotnē māju iedzīvotāji saņemtu siltu, vizuāli pievilcīgu mājokli un samazinātus rēķinus par apkuri, ir jālemj par mājas atjaunošanu jau šodien.

Lai saņemtu papildu informāciju par mājas siltināšanas procesu un iespējām, aicinām Jūs uzdot jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi: siltinasana@rnparvaldnieks.lv

Papildu informāciju par atjaunotajām mājās iespējams apskatīt ŠEIT.

Detalizētāka informācija par ALTUM: www.altum.lv