Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ar kopības lēmumu apkures sezonu var uzsākt ātrāk

2017-09-21

Informējam, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības (vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis) var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu mājai kopīpašnieku noteiktā datumā, negaidot apkures sezonas uzsākšanu Rīgā. Apkuri iespējams pieslēgt ātrāk tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā.

Kopības lēmumu iespējams iesniegt jebkurā “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centrā, kā arī iesūtīt pa pastu. Kopības lēmuma pieņemšanas kārtības apraksts, kā arī dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Kopības lēmumu pieņemšana“.

Iepriekšējos gados apkures sezona Rīgā, “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājas, uzsākta aptuveni oktobra vidū. Savukārt iepriekšējā apkures sezonā pirmajai mājai, pamatojoties uz kopīpašnieku lēmumu, apkure pieslēgta 2016.gada 29.septembrī.