Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Atbilstoši ugunsdrošības prasībām, RNP uzsāk aktīvu elektronisko sakaru tīklu sakārtošanu

2022-03-24

Šodien SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) uzsāk aktīvu praktisku darbu pie tā, lai novērstu nelikumīgi izbūvēto elektronisko sakaru tīklu radītos draudus gan īpašumam, gan iedzīvotājiem. Pēc vairākkārtēju apsekošanu veikšanas identificēti būtiski pārkāpumi ēkās, kurās pilnībā ignorēti ugunsdrošības un jebkādi nosacījumi par drošu elektronisko sakaru izbūvi. Lai novērstu šādas potenciāli bīstamas situācijas, tiks veikta elektronisko sakaru tīklu demontāžas darbi.

 

Neatbilstoši izvietoto kabeļu demontāžas darbu veikšanu ilgāk atlikt virs nav iespējams. Diemžēl elektronisko sakaru tīkli bieži tiek izvietoti pārkāpjot Ministru kabineta noteikumus Nr. 238, piemēram, komunikācijas tiek izvietotas ventilācijas šahtās un/vai dūmvados – gan kanālos, gan piestiprinot kabeļus pie tiem. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli” nosaka, ka iekšējo kabeļu līnijas visiem pieejamās vietās jāizvieto slēptā veidā – ēku kāpņu telpās, koridoros un citās visiem pieejamās vietās kabeļus jāievieto stāvvadā (kabeļu skapji un vertikālie kanāli, kuri tos savieno), savukārt ēku pagrabos, bēniņos un zemgrīdas šahtās kabeļus jāievieto aizsargcaurulēs vai jānovieto uz mehāniskām konstrukcijām, kas paredzētas kabeļu stiprināšanai pie ēkām.

 

Ronalds Neimanis, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs: “Klientu drošība pašu mājās ir absolūta prioritāte. Veicot apsekošanas darbus mūsu pārvaldītajās mājās, esam vairākkārtīgi secinājuši, ka elektronisko sakaru tīklu izbūvē tiek pārkāpti jebkādi drošības noteikumi, ko uzsvēris arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Neatbilstoša infrastruktūra var radīt nopietnus draudus iedzīvotājiem, kā arī bojā ēkas tehnisko stāvokli ilgtermiņā. Saistībā ar neatbilstību ugunsdrošības prasībām situācijas risināšanu vairs nav iespējams ilgāk atlikt – pilnībā piekrītam VUGD, nedrīkst turpināt riskēt ar cilvēku dzīvībām!”

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve – vecākā inspektore Jeļena Grigorjeva: “Objekta atbildīgajai personai un objekta lietotājiem, kas vēlas objektu uzlabot, piemēram, paredzēt interneta pieslēgumu objektā vai tā daļā, ir jāsaprot, ka tas ir jādara atbilstoši normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā, ņemot vērā aizliegumus izvietot elektroinstalācijas vadus, tajā skaitā vājstrāvas vadus, tam nepiemērotās vai neparedzētās vietās. Papildus jāņem vērā, ka dūmvadu, mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabiskās ventilācijas kanālus ir aizliegts izmantot elektroinstalācijas, elektronisko sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam.”

 

 

Kā jau iepriekš ziņots, sākot ar šā gada 3. janvāri tika uzsākts process, lai sakārtotu elektronisko sakaru tīklu izbūvi daudzdzīvokļu mājās. Pagājušā gada laikā RNP vairākkārtējās diskusijās ar elektronisko sakaru līdzekļu īpašniekiem centās panākt vienošanos par ēkā izvietotās infrastruktūras sakārtošanu, par spīti ilgstošām diskusijām visos līmeņos, kompromisu panākt neizdevās.