Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Atgādinām par nekustamā īpašuma nodokļa likmes izmaiņām

2016-02-24

Atgādinām, ka no šī gada 1. janvāra mainījās nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Galvenokārt izmaiņas skar zemes īpašniekus, nedeklarētās personas, kā arī tos dzīvokļus, kuros neviens nedzīvo. Savukārt ģimenes  ar bērniem, iedzīvotāji ar trūcīgas personas statusu, vientuļie pensionāri, 1. un 2. grupas invalīdi u.c. iegūst ievērojamus atvieglojumus.

Jāmin, ka Rīgā vēl ir atsevišķi nami, kuros dzīvokļi nav noformēti kā atsevišķi īpašuma objekti, šajos namos īpašniekiem īpašums pieder domājamās daļās. Tādā gadījumā nodoklis tiks aprēķināts šādi: ja namā ir deklarēti iedzīvotāji – ar 0,2-0,6% likmi tiks aplikta ēkas platība ar aprēķinu 30 kvadrātmetri uz cilvēku. Tādējādi, ja namā deklarēti divi cilvēki, ar šādu likmi apliks 60 ēkas kvadrātmetrus, ja trīs cilvēki – 90 kvadrātmetrus.
Ēkas platība, kas pārsniedz uzstādīto 30 kvadrātmetru limitu vienam deklarētam iedzīvotājam, tiks aplikta ar paaugstinātu likmi – 1,5%. Attiecīgi namos, kur neviens nav deklarēts, šī 1,5% likme tiks piemērota visai nama platībai.

Izmaiņas skars arī dzīvokļus, kuros neviens nedzīvo. Rīgā ir 38 000 dzīvokļu, kuros neviens nav deklarējis savu dzīvesvietu. Īpašniekiem – fiziskām personām –, ja dzīvoklī neviens nav deklarējies, nekustamā nodokļa likme par dzīvojamo platību būs 1,5%. Ja dzīvoklis personai ir deklarētā dzīvesvieta, nodokļa likme būs 0,2–06%.
Juridiskām personām nodokļa likme 1,5% daudzos gadījumos tiks piemērota gan attiecībā uz dzīvokli, gan zemi.

Lai netiktu piemērota lielāka nekustamā īpašuma procentuālā likme, aicinām iedzīvotājus, kuri vēl nav deklarējuši savās dzīves vietās, izdarīt to līdz šī gada 29.februārim.

Informācijas avots: Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likmēs

Papildus informācija: Līdz februāra beigām pagarināta iespēja NĪN samazinātās likmes saņemšanai deklarēt dzīvesvietu