Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Brīvības gatve 336, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2021.gada 09.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 340 052,26 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības gatve 336, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 782 534,26, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.

Ēka 1938.gadā celta trijos stāvos, 1970.gadā piebūvēti 4. un 5. stāvi. Staļina laika ēka ir veidota no mūra nesošām sienām, koka un dzelzsbetona pārsegumiem un plakanā jumta konstrukcijas. Esošā ēka tiek ekspluatēta 81 un 48 gadus, kuru laikā nav veikts kapitālais remonts. Ēkas energoefektivitāte šobrīd nav atbilstoša mūsdienu prasībām, jo būvēta apstākļos, kad siltuma zudumi netika uztverti kā svarīgs faktors, jo enerģija bija mazvērtīga.

Projekta ietvaros tiks veikti darbi:

 • pamatu un cokola siltināšana
 • pagraba pārseguma siltināšana
 • fasāžu siltināšana / atjaunošana
 • jumta seguma nomaiņa
 • logu nomaiņa dzīvokļos un ārdurvju maiņa
 • kāpņu telpu kosmētiskais remonts
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
 • apkures sistēmas atjaunošana
 • C klases ūdensskaitītāju montāža ar attālināto datu nolasīšanu
 • elektrosistēmas sakārtošana līdz dzīvokļiem
 • LED gaismekļu ar kustības sensoriem uzstādīšana kāpņu telpās
 • pagraba telpu vienkāršots remonts

Darbus plānots veikt 2022.gada būvniecības sezonā. Saskaņā ar 2021.gada 25.novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “PRO DDEV”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 44 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 723 538.98, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs – Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Brīvības 336”
 • Projektētājs: SIA “PRO DEV”
 • Būvuzņēmējs: SIA “PRO DEV”
 • Autoruzraugs: SIA “PRO DEV”
 • Būvuzraugs: SIA “BŪVĒLOGS projekti”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 79.62 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 44.45 CO2 ekv.T./gadā