Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2018. Gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs, 2018. gads

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:
1 09.02.2018. 1 Par piekrišanu līgumu par materiāli tehnisko līdzekļu lietošanu, veselības apdrošināšanu, kā arī sakaru un komandējuma izdevumiem slēgšanai ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļiem Piekrist
2 22.02.2018. 1 Par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes loceklim Atļaut
2 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Elektroenerģijas iegāde administratīvajām telpām” Piekrist
3 26.03.2018. 1 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma “Saimniecības preču un inventāra iegāde” priekšmeta 3. daļā “Ārtelpu uzkopšanas inventārs” Piekrist
2 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” aizdevuma līgumu slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros un komercķīlas līguma slēgšanai par ar komercķīlu nodrošināto prasījumu Piekrist
4 18.05.2018. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Elektroenerģijas iegāde administratīvajām telpām” Piekrist
2 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā 1. Ievēlētt valdes locekļus.
2.Atļaut savienot amatus
5 29.05.2018. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2017. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2017. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
2 Par Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšanu 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu  Ievēlēt
6 07.08.2018. 1 Par piekrišanu aizdevuma līguma slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģertrūdes ielā 52, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanai  Piekrist
2 Par piekrišanu aizdevuma līguma slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vīlandes ielā 7, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanai Piekrist
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2017. līdz 30.09.2018. uzsākšanu Uzsākt
4 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma “Saimniecības preču un inventāra iegāde” priekšmeta 2. daļā “Iekštelpu uzkopšanas inventārs” Piekrist
5 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes prēmēšanu Piešķirt
7 07.09.2018. 1 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” piederošo neapdzīvojamo telpu Slokas ielā 33-606, Rīgā, atsavināšanai, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli Piekrist
8 05.10.2018. 1 Par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājam  Atļaut
9 06.12.2018. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma procedūrā “Darbinieku veselības apdrošināšana” Piekrist