Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2019. Gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2019. gads

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:    

Sākot ar protokolu Nr.2 Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis V. Baraņņiks  nolemj:

Sākot ar protokolu Nr.9 Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis O. Burovs  nolemj:

1 29.01.2019. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” revīzijas rezultātiem Pieņemt zināšanai
2 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2019. gada budžeta apstiprināšanai Piekrist
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā Apstiprināt
2 17.05.2019. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Elektroenerģijas iegāde administratīvajām telpām” Piekrist
3 31.05.2019. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2018. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
2 Par Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšanu 2019. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu Ievēlēt
4 28.06.2019. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par degvielas iegādi Piekrist
5 22.07.2019. 1 Par piekrišanu SIA “Rīga namu pārvaldnieks” vienošanās slēgšanai ar AS “Citadeles banka” par 13.04.2018. kredīta līguma Nr. 659-10/18-04 grozījumiem Piekrist
6 11.10.2019. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” saskaņošanu Saskaņot
2 Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībā Veikt ārēju neatkarīgu izvērtējumu
7 28.10.2019. 1 Par piekrišanu aizdevumu līgumu grozījumu slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros Piekrist
2 Par piekrišanu būvdarbu līguma slēgšanai par būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā 21, Rīgā Piekrist
8 14.11.2019. 1 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģertrūdes ielā 52, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai Piekrist
2 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai. Piekrist
3 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3 A, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai  Piekrist
4 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 36 A, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai  Piekrist
9 19.11.2019. 1 Par valdes darbu 1. Atsaukt valdi
2. Iecelt pagaidu valdi
3. Atļaut savienot amatus
10 29.11.2019. 1 Par finansiālā atbalsta līguma un komercķīlas līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baltāsbaznīcas ielā 31, Rīgā, atjaunošanai Piekrist
11 13.12.2019. 1 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā  Pieņemt zināšanai, ka valdes loceklis atstāj amatu
12 19.12.2019. 1 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā  Ievēlēt valdes locekli