Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2023. gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2023. gads

 

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:
1 11.01.2023 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. Noteikt