Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2023. gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2023. gads

 

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:
1 11.01.2023 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. Noteikt
2 08.03.2023 1 Par Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļas veiktās pārbaudes par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pretkorupcijas pasākumu izpildi rezultātiem 1. Pieņemt zināšanai
2. Uzdot
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” statūtu grozījumiem Apstiprināt
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes reglamentu Piekrist
4 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidējā termiņa stratēģiskā audita plāna aktualizēšanu Piekrist
3 04.04.2023 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” transportlīdzekļu dāvināšanu (ziedošanu) Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 1. Piekrist
2. Uzdot
3. Noteikt
4 22.05.2023. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. rezultātiem Pieņemt zināšanai
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2022. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2022. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2023. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu. 1. Ievēlēt
2. Noteikt