Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2024. gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2024. gads

Dalībnieka Protokola Nr. Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:
1 04.01.2024. 1 Par padomes priekšsēdētāja vietnieka Mārča Gaspažiņa amatu savienošanu Atļaut
2 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes tematiskās pārbaudes veikšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 1. Noteikt
2. Uzdot
2 30.01.2024. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidējā termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam aktualizēšanu. Piekrist
3 08.04.2024 1 Par tematiskās pārbaudes SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas pamatotību rezultātiem 1. Pieņemt zināšanai
2.Uzdot
3.Uzdot
2 Par padomes priekšsēdētāja vietnieka Mārča Gaspažiņa amatu savienošanu Atļaut
4 20.05.2024 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2023. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
2 Par padomes locekļa Jāņa Leimaņa amatu savienošanu Atļaut