Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzērbenes ielā 5 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2020-09-23

2020.gada 15.aprīlī tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 68 970.00 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērbenes ielā 5, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 175 996.47 EUR, tajā skaitā PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projektu vadību.

Darbus plānots veikt 2020.gada būvniecības sezonā, saskaņā ar 2020.gada 15.maijā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “PRIME SERVICE” būvdarbu īstenošanas termiņš ir 12 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas 134 567.89 EUR bez PVN.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

  • Fasādes sienu siltināšana
  • Cokola siltināšana
  • Ēkas jumta atjaunošana
  • Logu un durvju nomaiņa
  • Pārseguma siltināšana u.c. darbi

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 71.8 kWh/m2 gadā
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 12.03 CO2 ekv.T/gadā