Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzērbenes iela 5, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

Dzīvojamā māja Dzērbenes ielā 5, Rīgā ir 3 stāvu ēka ar 12 dzīvokļiem,  ekspluatācijā nodota 1926.gadā.

2020.gada 15.aprīlī Biedrība “Dzērbenes 5 māja” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 68 970.00 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērbenes ielā 5, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 175 996 EUR, tajā skaitā PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projektu vadību.

Darbi veikti 2020.gada būvniecības sezonā, saskaņā ar 2020.gada 15.maijā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “PRIME SERVICE”.

Būvdarbu veicējs – SIA “Prime Service”
Autoruzraugs – SIA “Proenergo”
Būvuzraugs – SIA “Grand eko”
Projektu vadība – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.

Projekta ietvaros veikti šādi darbi:

  • Ārsienu siltināšana, fasāde ar apmetumu
  • Koplietošanas telpu logu nomaiņa, koplietošanas telpu durvju nomaiņa
  • Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana
  • Pamatu un cokola siltināšana, apmales izbūve
  • Ieejas jumtiņa atjaunošana
  • Jumta seguma nomaiņa u.c. darbi

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 71.8 kWh/m2 gadā
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 12.03 CO2 ekv.T/gadā

Dzīvojamā māja Dzērbenes ielā 5 pirms atjaunošanas:

Dzīvojamā māja Dzērbenes ielā 5 pēc atjaunošanas: