Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Hanzas ielā 8, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Hanzas ielā 8 dzīvokļu īpašnieku kopība 2017.gadā pieņēma lēmumu par dalību Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā, ko īsteno Attīstības finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

 

Ēka Hanzas ielā 8 ir padomju laikā celta sērijveida (1-318) 5 stāvu dzīvojamā ēka ar 40 dzīvokļu īpašumiem, nodota ekspluatācijā 1960.gadu sākumā. Apbūves laukums – 436,7 m2, kopējā būves platība – 1969,8 m2.

2021.gada maijā mājā ir uzsākti būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt 2021.gada būvniecības sezonā.

 

Projekta ietvaros veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei = 84.10 kWh/m2gadā jeb 64,68%
  • Primārās enerģijas samazinājums = 53.78%
  • CO2 izmešu samazinājums = 53.78%

 

Dzīvokļu īpašnieki pilnvaroja Biedrību “HANZAS IELA 8” veikt projekta īstenošanu.

  • Būvuzņēmējs: SIA “GATE L”
  • Projektētājs: SIA “4E”
  • Autoruzraugs: SIA “4E”
  • Būvuzraugs: SIA “MONDIAL”

Ēka Hanzas ielā 8, Rīgā pirms atjaunošanas:

Ēka pēc atjaunošanas darbiem: