Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kartupeļu ielā 19, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajai ēkai Kartupeļu ielā 19, Rīgā pabeigts vērienīgs atjaunošanas projekts. Ar AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” atbalstu, ar mērķi īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) piesaistīts finansējums 378 427,50 EUR (t.sk. PVN) apmērā.  

Ēka Kartupeļu ielā 19 ir nodota ekspluatācijā 1969.gadā. 5 stāvu ēkā ir 54 dzīvokļu īpašumi un veikala telpas. Apbūves laukums – 746 m², kopējā dzīvokļu platība – 2 660 m². Projekta kopējās izmaksas ir 931 364,29 EUR, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību. Darbi  veikti 2021.-2022.gada būvniecības sezonā.

Projekta ietvaros veikt šādi darbi: fasāžu siltināšana/atjaunošana (ventilējamās fasādes risinājums), t.sk. dekoratīvā fasādes elementa atjaunošana; bēniņu pārseguma siltināšana; logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos; kāpņu telpu kosmētiskais remonts; ārdurvju nomaiņa, ieejas jumtiņu atjaunošana; pagraba pārseguma siltināšana, pagraba atjaunošana; apkures sistēmas rekonstrukcija; aukstā un karstā ūdens stāvvadu nomaiņa, t.sk. kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana; jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope; balkonu atjaunošana, individuālas rekuperācijas sistēmas izbūve; zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana; jauna ceļa seguma ieklāšana pie mājas ieejas un citi saistošie darbi.

  • Projekta pasūtītājs – Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kartupeļu 19”
  • Projektētājs: SIA “4E”
  • Būvuzņēmējs: SIA “PRO DEV”
  • Autoruzraugs: SIA “4E”
  • Būvuzraugs: SIA “Būvprojektu vadības birojs”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • ¾     Siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei = 100,34 kWh/m2gadā jeb 64,51%
  • ¾     Primārās enerģijas samazinājums = 42,86%
  • CO2 izmešu samazinājums = 43,91%

Ēka Kartupeļu ielā 19 pirms atjaunošanas:

Ēka pēc atjaunošanas: