Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ķekavas ielā 15, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 13.aprīlī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ķekavas 15” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 84 146,04 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 81 665,54 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavas ielā 15, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Ķekavas ielā 15 ir nodota ekspluatācijā 1960 gadā. 2-stāvu dzīvojamā mājā (mūra ēka – nestandarta projekts) ir 6 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 289,34 m2, kopējā dzīvokļu platība 279,20 m2.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 168 292,08, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pamatu un cokola siltināšana
 • Pagraba pārseguma siltināšana
 • Bēniņu siltināšana
 • Jumta konstrukciju atjaunošana un ieseguma nomaiņa
 • Ēkas ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana
 • Lokālo ventilācijas agregātu uzstādīšana

Darbus plānots veikt 2022. – 2023. gada būvniecības sezonā. 2022. gada 29. jūnijā parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 07. aprīlī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Namdaris LV”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 40 kalendārās nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 150 147,33, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ķekavas 15”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Namdaris LV”
 • Būvuzraugs: SIA “MARČUKS”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”