Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Murjāņu ielā 68, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

Dzīvojamā māja Murjāņu ielā 68, Rīgā ir 5.stāvu ēka ar 55 dzīvokļiem,  ekspluatācijā nodota 1972.gadā.
18.12.2018. biedrība “Murjāņu 68” noslēdza granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Projekta kopējās izmaksas ir 691 959.70 euro (attiecināmās izmaksas).

Altum grants: 345 979.84 euro

Projekts īstenots 2019.gadā.

Būvdarbu veicējs – SIA “Ductus”

Autoruzraugs – SIA “RI Pārvaldnieks”

Būvuzraugs –SIA “Būviecere”

Projektu vadība – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projektu finansēja “Swedbank” AS

Saskaņā ar energoaudita datiem, īstenojot dzīvojamās mājas atjaunošanas projektu un iespējamos energoefektivitātes pasākumus, būs iespējams sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei aptuveni 60 % apmērā.

Projekta ietvaros veikti šādi darbi:

  • Ārsienu siltināšana, ventilējamā fasāde;
  • Dzīvokļu (pēc vajadzības) un koplietošanas telpu logu nomaiņa, koplietošanas telpu durvju nomaiņa.
  • Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Apkures sistēmas pārbūve , individuālās uzskaites ierīkošana;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve;
  • Pamatu un cokola siltināšana, apmales izbūve;
  • Pagraba elektrotīklu rekonstrukcija;
  • Kāpņutelpu remonts;
  • Ieejas jumtiņu atjaunošana;
  • Balkonu atjaunošana u.c. darbi.

Ēka pirms atjaunošanas: