Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Elvīras ielā 5, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2023.gada 10. februārī 6 dzīvokļu īpašnieku biedrība “Elvīras 5” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 116008,74 un par aizdevuma piešķiršanu EUR 110549.47 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Elvīras ielā 5, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Elvīras ielā 5 ir nodota ekspluatācijā 1938. gadā. 2-stāvu dzīvojamā mājā  ir 6 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 512.23 m2, kopējā dzīvokļu platība 426.80 m2.

Projekta summa ir EUR 226558,21 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Cokola atjaunošana
 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pagraba pārsegumu siltināšana un atjaunošana
 • Bēniņu pārsegumu siltināšana un atjaunošana
 • Jumta atjaunošana
 • Logu nomaiņa, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Saimnieciskās kanalizācijas nomaiņa

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 14.februārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2023. gada 10.februārī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “A-ES Group Construction”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.augusts, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 205684,02, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Elvīras 5”
 • Projektētājs: SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: SIA “A-ES Group Construction”
 • Būvuzraugs: SIA “Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 67.26 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 56.01 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai