Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Jau 5000 RNP klienti uzrakstījuši iesniegumus par izlīgumu slēgšanu parāda apmaksai

Foto: F64 2012-09-27
No 2012. gada 2. jūlija līdz 31. decembrim iespējams noslēgt izlīgumu par parādu samaksu, nemaksājot aprēķinātos līgumsoda procentus vai nokavējuma procentus. Šāda iespēja ir ikvienam uzņēmuma klientam – fiziskajai personai, kurai ir parādi par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sniegtajiem pakalpojumiem.
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda: „Augstā klientu aktivitāte, slēdzot izlīgumus par parādu atmaksu, vērtējama pozitīvi un lēmums par iespēju noslēgt izlīgumu, pēc parāda atmaksas dzēšot soda naudu, ir pareizs. Nedrīkstam aizmirst, ka parādnieki ietekmē mājas uzkrājumu apjomu – jo vairāk parādnieku, jo lēnāk veidojas uzkrājums, līdz ar to samazinās iespēja kvalitatīvi plānot mājas uzturēšanas un remontu izdevumus. Ierobežotas iespējas plānot remontdarbus, ietekmē ikviena dzīvokļa īpašnieka dzīves kvalitāti.”
Noslēdzot izlīgumu, tiks sastādīts parāda pamatsummas samaksas grafiks ar maksimālo termiņu līdz 24 mēnešiem.
Līgumsoda vai nokavējuma procentu summa tiks dzēsta pēc pilnīgas izlīguma izpildes, t.i. – pēc pilnas pamatparāda summas samaksas.
Ja parādnieks līdz šā gada 31. decembrim neizrādīs nekādu interesi par iespēju nokārtot savas parādsaistības, tas tiks uztverts kā nevēlēšanās šīs saistības nokārtot vispār un no nākamā gada tiks uzsākts parādu piedziņas process.
Lai noslēgtu izlīgumu, parādniekam jāiesniedz aizpildīta izlīguma pieteikuma veidlapa, kas pieejama uzņēmuma interneta mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv, kā arī RNP Klientu apkalpošanas centros.