Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Jauna iespēja atjaunot bērnu rotaļu laukumu!

2015-08-18

“Rīgas namu pārvaldnieks” saviem klientiem piedāvā iespēju uzstādīt bērnu rotaļu laukumus un rotaļu elementus dzīvojamo māju pagalmos. Visas konstrukcijas ir kvalitatīvas un atbilst drošības prasībām, ko nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās vadlīnijas, kā arī ir veidotas no videi un bērniem nekaitīgiem materiāliem.

Pakāpeniski “Rīgas namu pārvaldnieks” apsekos un veiks demontāžu rotaļu laukumos, ja tie neatbilst minēto standartu prasībām. Par nepieciešamajiem bērnu laukumu atjaunošanas vai demontāžas darbiem “Rīgas namu pārvaldnieks” jau 2014.gada nogalē rakstiski, izsūtot paziņojumus, informēja klientus par bērnu laukuma tehnisko stāvokli (ja mājas piesaistītājā teritorijā tāds ir), kā arī par nepieciešamajiem darbiem, kas veicami, lai savulaik būvētie bērnu laukumi atbilstu mūsdienu Eiropas Savienības prasībām un standartiem.

Rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidi var pieteikt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Lai lēmums būtu saistošs, “PAR” bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu jānobalso vairāk kā pusei dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku (vismaz 50% + 1 balss). Piemēram, ja mājā ir 30 dzīvokļu īpašumu, tad “PAR” jānobalso vismaz 16 dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā jānorāda arī finansējuma avots bērnu laukuma atjaunošanas vai izveides darbu izpildei – tas var būt mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums vai arī jauna uzkrājuma veidošana.

Cenas par rotaļu laukuma elementiem un kompleksiem ir sākot no 430,68 EUR līdz 3931.11 EUR. Vienošanās par konstrukciju uzstādīšanu ir noslēgta ar uzņēmumiem – SIA „Jūrmalas Mežaparki”, SIA „MK Dizains” un SIA „FIXMAN”. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurā norādītas vēlamās rotaļu laukuma konstrukcijas vai komplekts, “Rīgas namu pārvaldnieks” veic cenu aptauju iepriekš minētajiem trīs uzņēmumiem un pēc aptaujas rezultātu saņemšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai iesniedz piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Aicinām iepazīties ar bērnu rotaļu laukuma kontrukciju piedāvājumiem:

Piedāvājumu cenu salīdzinājums pieejams ŠEIT.