Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Jēzusbaznīcas iela 13

Dzīvojamās mājas Jēzusbaznīcas ielā 13, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2021.gada 29.janvārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021.gadā”.

Ēkai Jēzusbaznīcas ielā 13/15, Rīgā, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā ir atrodama 1886. gada būvprojekta dokumentācija uz 2 lapām:

Ēkas ielas fasāde ir veidota, izmantojot klasicisma stilam raksturīgus arhitektoniskos paņēmienus un detaļas. Tā ir simetriska, un virsmu sadala četri pilastri. Horizontāli to sadala dzegas. Detaļas ir samērā smalki izstrādātas un saglabājušās apmierinošā stāvoklī.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, 2021.gada 19.februārī, pamatojoties uz dzīvojamās mājas Strēlnieku ielā 1B, Rīgā, 2021.gada 29.janvāra kopības lēmumu, iesniedza visus nepieciešamos konkursa dokumentus Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē.

Projekta ietvaros veicamie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs: SIA „Tectum supervising”
  • Autoruzraugs: SIA “ER.ARCH”
  • Būvuzraugs: SIA “AEG Būve”
  • Būvuzņēmējs: SIA “Berga fasādes”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta kopējās plānotās izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas, – 42 373,38 EUR, t.sk. PVN.

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 15 925,74 EUR.

Ēka pirms atjaunošanas darbu veikšanas:

Ēka 2021.gada decembrī: