Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kā pareizi nomainīt radiatorus un dvieļu žāvētājus

2024-07-09

Vasara ierasti ir ne vien atpūtas, bet arī dzīvokļu remontu laiks. Un tieši vasara, kad nav pieslēgta apkure, ir vienīgais laiks, kad dzīvokļos drīkst mainīt radiatorus un dvieļu žāvētājus.

Gan radiators, gan dvieļu žāvētājs ir daļa no visas mājas apkures un siltumapgādes sistēmas un izmaiņas tajos ietekmē visu māju. Turklāt tie nepieder katram atsevišķam dzīvoklim, bet gan mājai kopumā. Nepareizi izvēlēti un nomainīti, tie var kaitēt visas mājas apkures sistēmai un karstā ūdens cirkulācijai, tāpēc svarīgi nomaiņu veikt pareizi un saskaņojot ar namu pārvaldnieku.

 

Kas jādara, lai pareizi nomainītu radiatorus un dvieļu žāvētājus

 

1. solis.
Jāizstrādā projekts par tieši Jūsu dzīvoklim piemērotu radiatoru vai žāvētāju
[1]

Šādu projektu izstrādā sertificēts siltumapgādes projektēšanas speciālists. Jūs varat brīvi izvēlēties jebkuru sertificētu speciālistu, kas sniedz šādus pakalpojumus.

Kāpēc nepieciešams projekts

Speciālista iesaiste mājai apliecina, ka netiks sabojāta kopējā siltumapgādes sistēma, bet Jūsu dzīvoklim – ka tiks izvēlēts visizdevīgākais radiatora izmērs optimālam siltumam.

Speciālists aprēķinās dzīvokļa siltuma zudumu, izvēlēsies radiatora izmēru, tipu un pieslēguma shēmu. Tāpat viņš paredzēs visas ēkas siltumapgādes sistēmas izmaiņas un hidrauliskā režīma izmaiņu aprēķinu.

Izņēmums: dvieļu žāvētājam, kuru maina pret līdzīgu un nemaina tā izvietojumu, projektu nevajag. Bet, ja maina žāvētāja izmēru, pieslēguma veidu, atrašanās vietu vai to demontē, projektu vajag tāpat kā radiatoriem.

 

2. solis.
Projekta dokumentācija jāsaskaņo ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projektu jāiesniedz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Kopā ar projektu vienmēr jānorāda Jūsu tālruņa numurs, lai mūsu speciālisti var ar Jums sazināties.

Projektu var iesniegt:

  • elektroniski uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv – tad to obligāti gan dzīvokļa īpašniekam, gan projekta izstrādātājam jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu
  • pa pastu, 2 projekta eksemplārus nosūtot uz adresi Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011
  • Klientu apkalpošanas centrā (adreses) iesniedzot 2 projekta eksemplārus
  • tiekoties ar sava nama ūdens siltumapgādes speciālistu un iesniedzot 2 projekta eksemplārus. Tikšanās laiks iepriekš jāpiesaka šeit: https://rnp.reservio.com/

Izņēmums: dvieļu žāvētājam, kuru maina pret līdzīgu un nemaina tā izvietojumu, projektu nevajag.

 

3. solis.
Jāpiesaka, lai iztukšotu apkures sistēmas stāvvadus

Jums jāaizpilda un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” jāiesniedz iesniegums, kam pievienota saskaņotā projekta kopija:

Pēc tam SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” uzdos uzdevumu uzņēmuma “Siltumserviss Rīga” meistariem, kas sazināsies ar Jums un vienosies par laiku, kad viņi ieradīsies iztukšot stāvvadus.

Stāvvadu iztukšošana un pēc tam arī piepildīšana un pārbaude ir uzņēmuma “Siltumserviss Rīga” maksas pakalpojums. Samaksu par to SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pievienos pie Jūsu dzīvokļa rēķina kādā no nākamajiem mēnešiem.

Samaksu “Siltumserviss Rīga” pārskaitīs namu pārvaldnieks, Jums pašiem šiem meistariem klātienē nav jāmaksā.

“Siltumserviss Rīga” pakalpojumu cenas par apkures sistēmas iztukšošanu, piepildīšanu un atgaisošanu:

  • 58,80 eiro + PVN par diviem stāvvadiem
  • 40,00 eiro + PVN par vienu stāvvadu
  • 35,00 eiro + PVN par karstā ūdens stāvvadu, ja maina karstajam ūdenim pieslēgtu dvieļu žāvētāju.

 

4. solis.
Trīs dienu laikā pēc apkures sistēmas iztukšošanas jānomana radiatori vai žāvētājs

Izvēlieties sertificētu, uzticamu pakalpojumu sniedzēju, kas darbus paveiks kvalitatīvi.

 

5. solis.
Jāpaziņo, ka darbi pabeigti

Kad darbi pabeigti, Jums jāpaziņo “Siltumserviss Rīga” pa tālruni 80 000 610.

Meistari atjaunos apkures sistēmu – piepildīs, atgaisos, veiks hidraulisko pārbaudi un nobalansēs.

 

Sekas nesaskaņotiem un nepareiziem remontdarbiem

Par nesaskaņotu radiatoru vai dvieļu žāvētāju mainīšanu dzīvokļa īpašniekam var tikt piemērots naudas sods, un, ja to jauda ir mājai nepiemērota, no jauna uzstādītos radiatorus var būt atkal jāmaina.

 

Noderīga informācija:

  • Karstā ūdens piegādes pārtraukšana un apkures sistēmas iztukšošana namu pārvaldnieks nodrošina rindas kārtībā, tādēļ aicinām nepieciešamos remontdarbus neatstāt uz pēdējo brīdi.
  • Ja izlemjat demontēt dvieļu žāvētāju, kas pievienots karstā ūdens caurulēm un darbojas visu gadu, tas Jūs neatbrīvos no maksājuma par karstā ūdens cirkulāciju. Atbilstoši Rīgas domes instrukcijai par karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģiju patērētājs maksā arī tad, ja īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens piegādes sistēmas, kā arī tad, ja patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.
  • Radiatori un dvieļu žāvētāji dzīvokļos ir daļa no kopējās mājas siltuma sistēmas, nevis katra dzīvokļa īpašnieka īpašums. Mainot radiatorus par savu naudu, dzīvokļu īpašnieks labprātīgi investē kopīpašumā. Ja īpašnieks dzīvokli pārdod, viņam nav tiesību demontēt pa savu naudu uzstādītos radiatorus. To nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 4. pants.

 

[1] Sertificētajam speciālistam jāievēro šie noteikumi: