Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kā pareizi šķirot atkritumus?

2015-05-08

Lai izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēma Latvijā sekmīgi funkcionētu un attīstītos, ir jāiesaistās ikvienam pilsētas iedzīvotājam. Ir dažādi veidi, kā iespējams padarīt apkārtējo vidi tīrāku un zaļāku. Sadzīves atkritumu šķirošana ir viegli pieejams risinājums, kā uzlabot apkārtējo vidi, taupot savus un dabas resursus.

Atkritumu šķirošanas nozīme un ieguvumi:

  • Šķirotie atkritumi tiek pārvērsti par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti jaunu izstrādājumu izgatavošanā, ražošanā;
  • Tiek taupīti dabas sniegtie resursi, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, kā arī ievērojami samazinot ūdens un energoresursu patēriņu;
  • Tiek taupīta vieta atkritumu poligonos, lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus nav iespējams pārstrādāt atkārtoti;
  • Samazinās izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu, jo kopējais sadzīves atkritumu daudzums, šķirojot otrreiz pārstrādājamos atkritumus, samazinās, savukārt šķirotie atkritumi tiek izvesti un pārstrādāti bez maksas;
  • Tiek saudzēta ekosistēma, jo atkritumi, nonākot dabā, it sevišķi ja tiek nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada ievērojamu dabas piesārņojumu un negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību;
  • Patīkamāka apkārtēja vide – vizuāli pievilcīgākas pilsētas ietves un mežu takas – bez nomestām plastmasas pudelēm, polietilēna maisiņiem u.tml.

Kā uzsākt atkritumu šķirošanu savās mājās?

Atkritumu šķirošana ir vienkārša un neprasa lielas investīcijas. Lai sāktu šķirot atkritumus savās mājas, jāizvērtē, kādi atkritumi visbiežāk nonāk atkritumu urnā, kādus atkritumus sanāks šķirot visvairāk – tas palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko atkritumu urnas formu. Ņemot vērā ikdienas paradumus, savās mājās jāizvieto atsevišķas kastes vai konteineri, kas paredzēti noteiktam atkritumu veidam. Piemēram, blakus sadzīves atkritumu konteinerim var izvietot divas vidēja izmēra kartona kastes: vienu plastmasas sķirošanai, savukārt otru – stiklam.

Svarīgi atcerēties, ka šķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem/izskalotiem, līdz ar to dzīvoklī izvietotajās atkritumu urnās neveidosies nepatīkama vai traucējoša smaka.

Lai atkritumu šķirošana būtu parocīga, ikviens dzīvokļa īpašnieks var parūpēties par to, lai pie mājas vai mājas tuvumā būtu pieejams konteiners šķirotajiem atkritumiem. Gadījumā, ja pie dzīvojamās mājas nav uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri, ikviens klients-dzīvokļa īpašnieks var vērsties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”klientu apkalpošanas centrā un iesniegt pieteikumu par atkritumu šķirošanas konteineru izvietošanu.

Plastmasas iepakojuma atkritumi

Tie ir: visbiežāk tukšas PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves un maisiņi.

Kā pareizi šķirot: izskalojiet un atbrīvojiet plastmasas iepakojumus no pārtikas vai citiem piemaisījumiem, iespēju robežās saplaciniet iepakojumu.

Otrreizējai pārstrādei der: saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles, plastmasas maisiņi, plēves, plastmasas kastītes.

Pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti.

Stikla iepakojuma atkritumi

Tie ir: visa veida stikla burkas un pudeles.

Kā vākt: izskalojiet un atbrīvojiet no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām.

Otrreizējai pārstrādei der: stikla burkas, pudeles.

Pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla).

Papīra un kartona atkritumi

Tie ir: papīra iepakojumi, kartona izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu papīrs, olu bretes u.c. papīra/kartona izstrādājumi.

Kā vākt: atbrīvojiet no piemaisījumiem un iespēju robežās saplaciniet.

Otrreizējai pārstrādei der: avīžpapīrs, kartons, rakstāmpapīrs, grāmatas, nešķirots papīrs, visa veida papīra/kartona izstrādājumi, arī skavoti.

Pārstrādei neder: papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts.

Papildus informācija: http://rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/skiro-saudze-ietaupi