Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kastrānes ielā 2A, Rīgā

2022.gada 16.decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kastrānes iela 2A” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 319 884,18 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 319 884,19 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kastrānes ielā 2A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Kastrānes ielā 2A, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1959. gadā. Tipveida projekta 3-stāvu dzīvojamā mājā ir 24 dzīvokļu īpašumi. Ķieģeļu mūra ārsienas ar iekšējo apmetumu, dzelzsbetona pārsegumi, divslīpju koka konstrukciju jumts. Kopējā (aprēķina) platība 948,62 m2, kopējā dzīvokļu platība 886,20 m2.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 639 768,37 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana
 • Jumta esošo spāru pagarināšana un jumta seguma maiņa
 • Logu un koplietošanas durvju nomaiņa
 • Ventilācijas sistēmu uzstādīšana
 • Kāpņu telpu apdare, kosmētiskais remonts
 • Lieveņu, ārējo kāpņu un margu atjaunošana
 • Apkures sistēmas atjaunošana
 • Ūdensapgādes sistēmas montāža
 • Kanalizācijas sistēmas montāža

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 06.februārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2023. gada 2.janvārī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “A-ES Group Construction”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 600 775,81, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kastrānes iela 2A”
 • Projektētājs: SIA “Artemi”
 • Būvuzņēmējs: SIA “A-ES Group Construction”
 • Būvuzraugs: SIA “Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 111,07 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 27,81 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai