Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Krapes ielā 5 k-1, Rīga

2022.gada 17.novembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Krapes ielā 5 k-1” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR116 028,88 apmērā  no AS “Attīstības finanšu institūcijas  ALTUM ” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krapes ielā 5 k-1, Rīgā energoefektivitātes pasākumu  īstenošanai.

Ēka Krapes ielā 5 k-1   ir nodota ekspluatācijā 1960. gadā 2-stāvu dzīvojamā mājā (ķieģeļu mūra māja) ir 8 dzīvokļu īpašumi. Kopējā platība 547,82 m2, kopējā dzīvokļu platība 352,33 m2.

Projekta summa ir EUR 232 057,77 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Ēkas cokola atjaunošana
 • Cokola siltināšanas, apdares darbi
 • Fasādes sienu siltināšana
 • Ieejas mezgla remonts
 • Pagraba pārseguma siltināšana
 • Bēniņu telpu pārseguma siltināšana
 • Logu un koplietošanas durvju nomaiņa
 • Jumta remonts. Jumta seguma nomaiņa

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 15. februārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 15. decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Namdaris LV”, būvdarbu īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 205 668,03 t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Krapes iela 5 k-1”
 • Projektētājs: SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Namdaris LV”
 • Būvuzraugs: SIA “Marčuks”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

Siltumenerģijas ietaupījumu 150,22 kWh/m2 gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai