Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kurmju ielā 7 k-2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 22.decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kurmju 7 k-2” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma (granta) piešķiršanu EUR 117 458.71 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un aizdevuma piešķiršanu EUR 117 458.71 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kurmju ielā 7 k-2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Kurmju ielā 7 k-2 ir nodota ekspluatācijā 1963 gadā. 2-stāvu dzīvojamā mājā (silikātķieģeļa ēka) ir 8 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 377.74 m2, kopējā dzīvokļu platība 365.00 m2.

Projekta summa ir EUR 213 484.69 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros paredzēti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Ēkas cokola atjaunošana
 • Bēniņu un pagraba siltināšana
 • Jumta atjaunošana
 • Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana
 • Iekšējās apkures sistēmas atjaunošana
 • Logu nomaiņa, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Ēkas kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 14.februārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 29.decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Ekspro”, būvdarbu īstenošanas termiņš līdz 31.08.2023., kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 213 484.69, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kurmju 7 k-2”
 • Projektētājs: SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Ekspro”
 • Būvuzraugs: SIA “J Birojs”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 107.71 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 10.7420 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai