Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lielvārdes ielā 131, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 19.decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lielvārdes 131” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 381 875,16 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 381 875,16 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes ielā 131, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Lielvārdes ielā 131, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1979. gadā. Ēkai ir 5 stāvi, 3 kāpņu telpas. Ēkas sienas būvētas no keramzītbetona paneļiem (300 mm un apmetums 10 mm). Ēkas pārsegumi – dzelzsbetona 220 mm biezumā. Bēniņu pārsegums dzelzsbetona 220 mm un betons ar izdedžiem 100 mm biezumā. Ēkai ir 3 metāla ieejas durvis, dažādu tipu logi. ir 45 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 2441,62 m2, kopējā dzīvokļu platība 2389,40 m2.

Projekta summa ir EUR 763 750,32 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana
 • Pagraba pārseguma siltinājums
 • Jumta siltināšana, Kausējamā jumta materiāla ieklāšana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Ēkas cokola stāva siltināšana
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Apkures sistēmas atjaunošana
 • Ūdensapgādes  sistēmas montāža
 • Kanalizācijas sistēmas montāža

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 17.martā parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 26.decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar PS “Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 719 564,22, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lielvārdes 131”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: PS “Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts”
 • Būvuzraugs: SIA “BŪVĒLOGS projekti”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 61,18 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 39,44 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai