Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Māju finanšu pārskati par 2019. gadu jau ir pieejami!

2020-01-04

Aicinām ikvienu dzīvokļa īpašnieku iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu! Tas ir pieejams no šī gada 1. aprīļa vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārskatā par iepriekšējo gadu norādīta svarīga informācija, gan saņemto maksājumu un izlietoto finanšu līdzekļu (ieņēmumu un izdevumu) kopsumma, gan arī sadalījums pa pozīcijām – kāds ir mājas finanšu līdzekļu atlikums, kā arī kāds ir mājas dzīvokļu īpašnieku parāds u.tml. Klientu ērtībām ikgadējos pārskatos ir norādīts arī faktiskais finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem remontdarbiem.

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības par iepriekšējā gada pārskatu, aicinām vērsties elektroniski, nosūtot e-iesniegumu ar e-parakstu uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.